fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Iedereen heeft een vrije keuze

een autoritaire technocratisch gecentraliseerd commune-isme OF gedecentraliseerde autonome aansturing met vrije geesten

Wat is jouw gevoel bij de toekomst?

economie & politiek

Dataisme.

Het collectieve denken in de wereld beweegt langzaam en zeker naar een technocratische cultuur. Big data gaan de richting bepalen van het economische, politieke en maatschappelijke beleid. De impulsieve menselijkheid dreigt hierdoor te verdwijnen. Dit heeft voor en nadelen. De vraag is meer; hoe wil jij leven?

Alle rijkdom is inmiddels gecentreerd bij een procent van de bevolking (grotendeels big data bedrijven eigenaren) en de andere negenennegentig procent wordt meer en meer gemanipuleerd en gecontroleerd volgens het toekomstbeeld van deze rijke mensen. Ze hebben invloed en macht.

Negentig procent van de mensen volgt blind de leiders van een bedrijf, een land en de internationale gemeenschap

Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn de maatregelen rondom corona, de opkomende Europese digitale munt en het Europese identiteitsbewijs. Een druk op de knop van iemand ver weg kan jouw de toegang tot de maatschappij ontzeggen.

De menselijke autonomie dreigt verloren te gaan

Ik sprak iemand die krediet beoordelingen doet bij een bank. Hij beschrijft hoe zijn creatieve manier van denken, waarvoor hij altijd complimenten kreeg, niet meer gewaardeerd wordt. Alle beslissingen worden steeds meer aan programma’s overgelaten. Ik zie een zelfde soort ontwikkeling in de zorgsector, waar ik vijentwintig jaar in het gewerkt. Alles moet volgens regels van de geldschieter die plannen maakt vanaf een bureau. Het mechanische denkmodel  is gebaseerd op rationele efficiëntie en dringt door in alle facetten van de maatschappij. 

Het sociale contract verandert.

De ongeschreven sociaal economische contracten zijn;
1. onze kinderen gaan het beter hebben dan onszelf
2. wij gaan het beter hebben wanneer we hard werken

Kijk maar eens goed naar je eigen leven. Kloppen deze contracten nog? Daar waar je vroeger met een enkel inkomen een huishouden kon betalen heb je tegenwoordig twee inkomens nodig. Het economische systeem is aan het veranderen en wat is jouw reactie? Wil jij een gecentraliseerde oplossing van de overheid of juist een gedecentraliseerde oplossing door de vrije markt?

Volg het geld. Er is een start gemaakt met een langdurige hoge inflatie in Europa (Nederland op dit moment rond 7,6%). De grootste oorzaak is de stijgende energieprijs. Er is iets mis met de economie en niemand weet de oplossing. De enige uitweg is wellicht een big reset.

Big Reset.

De noodzaak voor een economische reset komt steeds dichterbij (Great Reset). Deze reset is op zichzelf niet slecht. Elk monetair systeem in de historie is vroeg of laat geëindigd. Wat wel belangrijk is op welke manier het tot stand gaat komen. Wordt het een systeem met onderdrukking of vrijheid?

Vrijheid is te vinden in de verdeling van de macht, een beetje strijd is niet slecht

De druk naar een gecentraliseerde aansturing op wereldniveau is groot. Er is een denkwijze en/of een groep mensen die daar een plan voor heeft. Politici, grote bedrijven zoals Meta, Amazone, Aliespress, Vanguard, Blackrock, banken, etc. (zie lijst..) en internationaal georiënteerde organisaties (WEF, WHO, VN, etc.) hebben elkaar gevonden en schrijven beleid.

In 2022 is Poetin een oorlog begonnen en gooit daarmee het hele economische systeem open

Het systeem is ziek. We accepteren slecht voedsel, een school systeem waar autonomie wordt afgeleerd, een farmaceutisch overlevings model, geluk is nauw verbonden aan consumeren en de digitale belevingswereld wordt steeds meer de realiteit. Afwijkende meningen en het zoeken naar waarheid in dit zieke systeem lijkt steeds meer te worden onderdrukt en vervangen te worden door een goed georganiseerde gecentraliseerde macht.

Er is in de kern niets nieuws aan de hand, de macht schuift al eeuwen naar de een procent  

De een procent regel is een natuurlijk verschijnsel. Een goed voorbeeld is het spel monopolie. Iedereen begint met alle mogelijkheden en een paar uur later schuift alle rijkdom naar een persoon. Dat is een mengeling van toeval en trategie.

Het plan van een wereldregering is niet nieuw. Het overkoepelende plan is in 1992 al geschreven. Agenda21 waarbij de VN met 198 landen afspraken heeft gemaakt met 2050 als horizon. The great reset 2030 is daarin slechts een mijlpaal. De covid plandemie en andere onzichtbare gevaren zoals de klimaatcrisis worden gebruikt om de massa met angst en manipulatie naar een gecentraliseerde wereldregring te dirigeren. Dit model heeft nooit gewerkt en zal nooit werken, omdat een centraal instituut nooit genoeg informatie heeft om het geheel goed aan te sturen. Het gaat uiteindelijk weer hetzelfde worden als al die andere totalitaire systemen die miljoenen slachtoffers maakten (denk aan Nazisme en Communisme).

De meeste dictaturen vallen vroeg of laat uit een door inschattingsfouten van de leiders

Ik denk dat het van cruciaal belang is dat mensen weten waar het heen kan bewegen, zodat iedereen zich mentaal en emotioneel kan voorbereiden op een andere soort toekomst. Yuval Harari doet bijvoorbeeld een suggestie dat door de automatisering tachtig procent van de banen verdwijnt. Er ontstaat wellicht een “waardeloze klasse”. Vanuit een centrale aansturing door een klein groepje bedrijven/mensen kan een dergelijke groep mensen gezien worden als “vee” of “slaven”. Wat moet met je met deze zogenaamde waardeloze mensen?  

Hoe wordt de covid pandemie gebruikt?

De conclusie van Reinier Fuellmich is onder andere dat we in een gemaskerde genocide zitten en dat op dit moment al het geld wordt overgeheveld naar een paar grote bedrijven. Reinier Fuellmich is een gerenommeerde advocaat die grote processen is gestart en heeft gewonnen tegen onder andere Volkswagen en de Deutsche bank. Het is iemand die opgewassen is tegen grote machtsblokken.

Waarom ik geen vaccinatie wil.

1.
Een vaccinatie heeft  gezondheidsrisico’s en ik wil zelf een risico analyse maken en beslissen

2.
Ik ben niemand iets verschuldigd en doe het dus niet voor een ander

3.
Ik zet mijn grens bij iedereen die mijn lichamelijke autonomie wil inperken

4.
Ik ben hoogstwaarschijnlijk natuurlijk immuun, want ik ben in twee jaar niet ziek geweest

5.
Een vaccinatie na natuurlijke immuniteit geeft grotere kans op vaccinatie schade

intDe aanpak van de pandemie loopt over in de klimaatcrisis.

De rol van de pandemie in de beweging naar een Europees identiteitsbewijs via het instellen van de noodwet is begin 2022 uitgespeeld en gaat hoogstwaarschijnlijk overlopen in het verhaal van een wereldwijde klimaatcrisis

Angst is in geen geval een goed sturingsmechanisme

Angst wordt op dit moment door de conspiracy denkers en de overheid gebruikt om mensen te beïnvloeden. Wat ik zie, na twee jaar covid crisis, is dat er geen werkelijke dreiging is en angst dus niet nodig is. Het virus is beperkt dodelijk, het vaccin werkt niet goed en de bijwerkingen van het vaccin zijn voor een kleine groep mensen (zeer) schadelijk. Wat je ook doet er is weinig noodzaak en effect van de vaccinatie. Hoelang wil je nog geloven in angst?

Zuivere data zouden kunnen helpen, maar de data wordt door alle partijen selectief gebruikt. Doordat er geen objectiviteit meer bestaat, is er geen realiteit meer en dat vacuum wordt ingevuld door macht

Ondertussen veroorzaken de lockdowns een enorme wereldwijde economische crisis en schuift het bezit en geld van de burger via inflatie en faillisementen in de lage en middenklasse naar een paar grote bedrijven en daarmee een klein groepje mensen.

Er zijn veel slimmere manieren van lockdowns zoals gefocuste lockdowns. Hierbij ga je lokaal kijken hoe je risico groepen beschermd en laat je de economie functioneren. Er zijn zo veel oplossingen, ook voor de capaciteit in de zorg en het aanbod op de woningmarkt. Het is onwelwillendheid van de overheid om dit soort problemen op te lossen.

Mijn grootste bezorgdheid is dat we op vele gebieden onze persoonlijke autonomie verliezen

De tijd zal uitwijzen hoe alles vorm krijgt, maar ik denk dat het goed is om je eigen onderzoek te doen en jouw regels en voorwaarden te formuleren. Wat vind jij belangrijk? Hoe wil jij leven? Neem jij daarin je volledige verantwoordelijkheid?

Wanneer je jouw reptielenbrein laat preveleren ben je in de macht van bedrijven en overheden die al hun marketing en producten afstemmen op deze dierlijke behoeftes. Het primaire overlevingsmechanisme wil bijvoorbeeld vet, zout en suiker als voeding. De behoefte aan veiligheid zoals inkomen, huisvesting en bescherming  kunnen een mens volgzaam maken. Creeer een crisis en geef een oplossing dat is een efficient machtsmiddel.

Op zoek naar transparantie en integriteit.

Ik voel een sterke innerlijke impuls om autonoom te zijn. Ik ben voor afspraken, regels en wetten, maar niet ten koste van mijn vrijheid. In deze tijd van de hernieuwe opkomst van een centraliserende macht ben ik wakker en op mijn hoede. Tegelijkertijd is er een geheel nieuwe digitale economie en belevingswereld aan het ontstaan waar ik nog weinig van begrijp(Bitcoin, NFT, Blockchain, Web 3.0). De komende tijd ga ik me daar op concentreren.

Ik zie vier manieren om vrijheid te creeeren;

1.staatsgreep
2.politiek
3.internationale machtsverhoudingen veranderen
4.eigen community/land opzetten

Mijn keuze is om een eigen community op te zetten en in vrijheid te leven. Dit kan op meerdere manieren en ik moet ergens beginnen. Ik zie een stuk land voor me in een ongeorganiseerd (tropisch) land met een eigen school en voedsel voorzieningen.  

CBDA olie

CBDA olie als supplement. Ik gebruik de olie en cremes voornamelijk preventief en heb er een goed gevoel bij. Ik heb zelf nooit (wiet) gerookt en zie het ook niet als bedwelmend of iets dergelijks. Van deze producten word je ook niet high, omdat er niet geselecteerd...

Plandemie, autonomie en waarheid

Deze tijd gaat voor mij over waarheidsvinding en autonomie. Iedereen heeft het recht en de mogelijkheid om uit te zoeken wat waar is voor hem of haar. Vanuit deze kennis kun je zelf nadenken en handelen. Het is als in een rechtbank; bewijsmateriaal zoeken en...

Begrip voor vaccinatie schade

Er is een groeiende groep mensen die vaccinatie schade oplopen. Aan het woord zijn een aantal mensen die meededen aan de trials voordat de vaccinaties werden uitgerold. Ze voelen zich niet gezien, gehoord en gesteund. Een Senator in Amerika vindt dit zo aangrijpend...

Je moedigheid wordt steeds getest

Over testen gesproken Wat is de kosmos, het leven, Great Spirit, God, my higher Self of hoe ik 'het' ook wil noemen toch briljant. Zodra ik iets besluit te gaan doen, ergens voor te gaan, of ergens stevig voor te staan, volgt er een grote 'test'. Deze test gaat erover...

Vrije keuze in vaccinatie programma?

Het vaccin heeft voor een klein deel van de mensen een gezondheids risico. Dat is voor mij de reden dat er keuze vrijheid moet blijven. Iedereen kan zijn eigen risico analyse maken. Er komt steeds meer informatie vrij van alle kanten en perspectieven. Verplichten is...

Mattias Desmet.

Complot, mechanistische mens visie en/of een massa hypnose? Het mechanistische mensbeeld wat toewerkt naar een centrale technische aansturing is een langzaam ontstane denkwijze die door instituten wordt uitgerold. Misschien of waarschijnlijk met goede bedoelingen. In...

The great (identity) reset

Perceptie 1 (ontwaking). Voor diegene die mijn werk kennen is het eenvoudige en herhaalbaar om via elke willekeurige lichamelijke sensatie naar een non duale ervaring van jezelf als ruimte, liefde, bewustzijn of het Absolute te komen. Hier is er geen tijd, geen...

Het goed willen doen

Tien jaar was ik en 1 ding wist ik zeker over mijn volwassen leven; ik zou kinderen krijgen. Drie stuks. Als puber werd ik ongeduldig, ik wilde nu al een kind, een jonge moeder zijn, dat vond ik wel stoer. Uiteindelijk was ik 21 jaar toen mijn eerste zoon geboren...

Kan ik de covid crisis geweldloos doorstaan?

Kan ik deze covid crisis geweldloos doorstaan? Als er een tijger op me af komt om mij te doden kan ik alles laten zijn zoals het is door me te focussen op hogere frequenties of ik kan een tand uit zijn bek slaan waardoor mijn grens voor hem voelbaar wordt. Ik merk dat...

Hoe om te gaan met covid crisis?

Hoe ga jij om met de covid crisis? De crisis vergt, wat mij betreft, voornamelijk het doorwerken van schaduw gevoelens. Zo kan ik mij soms bezorgd voelen over mijn autonomie en dat van mijn kinderen. Ik vraag mezelf dan; "Wat is het ergste wat er kan gebeuren?". Dan...

Covid gesprekken

Wat mij het meest raakt tijdens de maatregelen is dat ik me bekneld voel. Die beknelling maakt me regelmatig woedend. Ik ervaar steeds meer een grens bij, wat ik zie als, de manipulatie en het opdringen van een vaccin en conformerend gedrag. Het botst tegen mijn...

Mattias Desmet

Mattias Desmet neemt ons mee naar de grenzen van het rationele denken, de psychologische oorzaken van massavorming en ziet een positieve ontwikkeling in deze lastige tijd. Voor de corona crisis schreef hij over de maatschappij waar door een toenemend gebrek aan...

Moet ik mijn kind vaccineren?

Context.In Nederland is het zo geregeld dat de democratie, de rechtspraak en de grondwet in combinatie met de vrijheid van meningsuiting een mechanisme is wat zichzelf zou moeten corrigeren. Dit mechanisme moet de burger beschermen tegen een overheid die een monopolie...

Menselijkheid

  Mijn uitgangspunt is dat alle verhalen die verteld worden een deel van de waarheid bevatten. Door de peilers van authenticiteitcirkel te gebruiken kan ik met al deze verhalen en mensen in contact zijn, zonder mijn eigen verhaal te ontkennen. Mijn eigen verhaal...

Liegen in de politiek

Liegen in de politiek is normaal. Wij kiezen partijen en die moeten in opdracht van ons dingen veranderen. Hiervoor gebruiken ze  verhalen, beeldvorming en (gemanipuleerde) cijfers. Wanneer de (sociale) media en organisaties hieraan meewerken is het een machtig blok....

Corona maatregelen onthullen totalitaire trekken

Interview - Patrick Dewalsmaandag 18 januari 2021 11:16 Mattias Desmet, professor klinische psychologie: “Coronamaatregelen onthullen totalitaire trekken” Weinig fenomenen hadden op globaal niveau zo snel een diepgaande impact als de huidige corona-uitbraak. In een...

Omdenken van maatregelen

De laatste weken merk ik dat het (overmatig) denken over de grote wereldvraagstukken een vorm van dissocieren brengt. Ik voel me dan licht in mijn hoofd en kom bij gevoelens zoals angst en machteloosheid. Zit de heftige energie van Trump ook in mij? Zit de...

Coronacirkels

De huidige pandemie is wereldwijd en er is weinig mogelijkheid om dit te ontvluchten. In Nederland gaan we inmiddels naar een tweede maand van strenge lockdown. Mensen kunnen zich nauwelijk voeden en worden moe. Sportscholen, kerkediensten, sociale clubjes, uitgaan,...

Covid-19 Het Systeem (een burgerinitiatief)

De Nederlandse strategie is; binnenblijven, geen nabijheid, grenzen dicht en een vaccin nemen. Dan kunnen we volgend jaar weer naar buiten,  elkaar ontmoeten en de grens over (mits je een vaccin hebt genomen). Deze strategie wordt met kracht door de overheid ingezet...

Conspiracy

Het mens zijn past in geen enkel mentaal kader Wat ik waarneem is dat complottheorieën hoogtij vieren op sociale media en steeds meer onderdeel worden van onze cultuur; op de werkvloer, op feestjes, in mijn groepen en sessies komt dit onderwerp meer en meer naar...

Quantum light breathe (1,5 uur)

Tijdens de Embodied Satsang doen we ook lichaamsgerichte oefeningen. Verbonden ademen is een manier om in contact met de wonderen van het lichaam te komen.

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag