fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Iedereen heeft een vrije keuze

een collectivistische autoritaire technocratie of een verzameling gedecentraliseerde individuele vrije geesten

Wat is jouw gevoel bij deze pandemie?

economie, virus, maatregelen en toekomst

 

Dataisme.

Het collectieve denken in het westen beweegt langzaam en zeker naar een technocratische totalitaire denkwijze, waarbij big data analyses de richting gaan bepalen van het economische en politieke beleid. Menselijkheid wordt steeds meer met behulp van wetenschappelijke modellen, logaritmes en robotten geautomatiseerd. Het is een cultuur van controleren, monitoren en medewerking afdwingen van de massa. Stel je eens voor wanneer er robotten als politie rondlopen, er is geen empathie meer.

De menselijke autonomie dreigt te verdwijnen

Ik sprak iemand die krediet beoordelingen doet bij een bank. Hij beschrijft hoe zijn creatieve manier van denken, waarvoor hij altijd complimenten kreeg, niet meer gewaardeerd wordt. Dat alle beslissingen steeds meer aan programma’s worden overgelaten. Ik zie een zelfde soort ontwikkeling in de zorgsector. Alles moet volgens regels van de geldschieter die plannen maakt vanaf een bureau. De managers in de zorg nemen dit mechanische denkmodel over met als gevolg dat het handelen op de werkvloer vanuit een langdurige zorgzame relatie niet meer mogelijk is. Het mechanische denkmodel wat gebaseerd is op rationele efficientie dringt door in alle facetten van de maatschappij.

Het sociale contract verandert.

Volg het geld. Er is een start gemaakt met een langdurige hoge inflatie in Europa (Nederland op dit moment rond 7%), energieprijzen zijn met 50% gestegen (meeste is belasting), er is een negatieve rente uitgevonden (je betaalt geld over je spaargeld) en huizen zijn onbetaalbaar voor starters.

De ongeschreven sociale contracten staan stevig onder druk;
1. dat onze kinderen het beter gaan hebben dan onszelf
2. dat wij het beter gaan krijgen door hard te werken

Daar waar je vroeger met een enkel inkomen een huishouden kon betalen heb je tegenwoordig twee inkomens nodig. Deze problematiek geldt voor heel Europa en misschien zelfs wereldwijd.

Big reset.

De noodzaak voor een economische reset komt steeds dichterbij (Great Reset). Deze reset is op zichzelf niet goed of fout. Elk monetair systeem in de historie is vroeg of laat geëindigd.

Wat wel belangrijk is op welke manier het tot stand gaat komen. Wordt de bevolking meegenomen in de besluitvoering en stappen of wordt het een opgelegd systeem, waarbij de de menselijke vrijheid wordt onderdrukt.

De uitvoering lijkt naar een gecentraliseerde aansturing op wereldniveau te bewegen, waarbij big data bedrijven (facebook, amazone, aliespress, etc), internationaal georiënteerde organisaties (WEF, WHO, VN, etc.), digitaal geprogrammeerd geld (Zweden en meer centrale banken volgen) en beperkt energiegebruik belangrijke elementen gaan worden.

De conclusie van het Reinier Fuellmich onderzoek is dat op dit moment al het geld wordt overgeheveld naar een paar grote bedrijven en daarmee enkele mensen. De werkelijke agenda is nog erger.

Ik denk dat het van cruciaal belang is dat mensen weten waar het heen beweegt, zodat iedereen zich mentaal en emotioneel kan voorbereiden op een andere soort toekomst. Yuval Harari doet bijvoorbeeld een suggestie dat door de automatisering tachtig procent van de banen verdwijnt. Er ontstaat een “waardeloze klasse”. Wat betekent dit voor jou? Zo geeft hij nog meer mogelijkheden weer in zijn boeken.

Waarom ik geen vaccinatie wil.

1.
Een vaccinatie heeft  gezondheidsrisico’s en ik wil zelf een risico analyse maken en beslissen

2.
Ik ben niemand iets verschuldigd en doe het dus niet voor een ander

3.
Ik zet mijn grens bij iedereen die mijn lichamelijke autonomie wil inperken

4.
Ik ben hoogstwaarschijnlijk natuurlijk immuun, want ik ben in twee jaar niet ziek geweest

5.
Een vaccinatie na natuurlijke immuniteit geeft grotere kans op vaccinatie schade

De technocratische aanpak van de pandemie.

Het ontwerp en de vaccinatie druk van de covid pandemie komt naar mijn mening voort uit een technocratisch totalitair denken. Er is door het WEF en de WHO via de media een grote angst veroorzaakt en de overheid (die bindende afspraken met deze organisaties heeft) lost het op door lockdowns en gratis vaccinaties. Naar al deze fenomenen kun je dagen lang onderzoek doen en nog steeds blijft het complex en ondoorzichtig.

Wat ik persoonlijk erg raar vindt is dat vroegtijdige behandeling om ziekenhuis opname te voorkomen verboden wordt en er geen ruimte is voor het eigen wonderbaarlijke immuunsysteem. Ondertussen is bekend dat de vaccinaties nauwelijks werken en bovendien ernstige bijwerkingen kunnen hebben. De vraag is wel waarom blijven de overheden er zo’n druk op zetten? Dat is onwetendheid of er zit een andere agenda achter. In beide gevallen is het voor mij een reden om die adviezen niet te volgen.

Ik ben in deze twee jaar niet een keer ziek geworden en ik werk in een brandhaard van hulpverleners en dak en thuisloze mensen die zich aan geen enkele maatregel houden. Mijn collega’s met vaccinatie zijn vaker en langer ziek dan mijn collega’s zonder vaccinatie. De meeste bewoners hebben geen vaccinatie en worden ook niet ziek. Dat is mijn observatie in twee jaar pandemie. Al mijn meditatiegroepen zijn gewoon doorgegaan en mensen bleven komen. Waarom zou ik mij als gezond mens laten vaccineren?

Angst is in geen geval een goed sturingsmechanisme

Angst wordt op dit moment door de conspiracy denkers en de overheid gebruikt om mensen te beïnvloeden. Wat ik zie, na twee jaar covid crisis, is dat er geen werkelijke dreiging is en angst dus niet nodig is. Het virus is beperkt dodelijk, het vaccin werkt niet goed en de bijwerkingen van het vaccin zijn voor een kleine groep mensen (zeer) schadelijk. Wat je ook doet er is weinig noodzaak en effect. Dit geeft aan de ene kant ruimte om met een centraal gestuurd (angst) verhaal de bevolking te blijven beïnvloeden en aan de andere kant houdt geen enkel angst verhaal stand. Hoe lang blijf je in de angst geloven?

Zuivere data zouden kunnen helpen, maar de data wordt door alle partijen selectief gebruikt. Een wetenschappelijke discussie wordt min of meer verboden.

Ondertussen veroorzaken de lockdowns een enorme wereldwijde economische crisis en schuift het geld van de burger via inflatie en faillisementen in de middenklasse naar een paar grote bedrijven. Een derde van de woningen in Amsterdam is bijvoorbeeld in handen van investeerders/hedge funds. Landbouwgronden en bedrijven worden massaal opgekocht.

Als je dan toch lockdowns wil uitvoeren doe dan gefocuste lockdowns. Hierbij ga je lokaal kijken hoe je risico groepen beschermd en laat je de economie functioneren. Er zijn zo veel oplossingen, ook voor de capaciteit in de zorg en het aanbod op de woningmarkt. Het is weer die onwetendheid of die onwelwillendheid van de overheid om dit soort problemen op te lossen.

Mijn grootste bezorgdheid is dat we op vele gebieden onze persoonlijke autonomie verliezen

De positieve bijeffecten van de collectieve verandering.

De beweging naar globaliserende technocratische samenleving brengt ook een zingevingcrisis op gang. De pandemie en de lockdowns versnellen dit proces. Een collectieve tegenreactie vanuit de samenleving is de behoefte van veel mensen om lokaal, sober en in integriteit samen te leven. Gelijkgestemden (zielsfamilie) zoeken elkaar op. Ik heb jarenlang verhalen gehoord over het opzetten van woongemeenschappen. Ik zie mezelf en anderen nu daadwerkelijk stappen ondernemen. Ik zie dat deze crisis veel mensen in hun essentie en zielspad zet. Dit zijn positieve bijeffecten van deze crisis.

De tijd zal uitwijzen hoe alles vorm krijgt, maar ik denk dat het goed is om je eigen onderzoek te doen en jouw regels en voorwaarden te formuleren. Wat vind jij belangrijk? Hoe wil jij leven in deze tijd van verandering? Neem jij daarin je volledige verantwoordelijkheid?

Op zoek naar transparantie en integriteit.

Ik probeer het geheel doorlopend te doorgronden en tot essentie te brengen. Ik voel een sterke innerlijke impuls om te strijden voor het behoud van autonomie voor mijzelf, mijn familie en anderen. Dit strijden doe ik op dit moment door verhalen te vertellen en mijn levenswijze aan te passen (huis verkocht en eenvoudig leven).

Ik ben tegelijk afgestemd op de dimensies waar geen verhaal of strijd is. Mijn realiteit is dat ik in meerdere dimensies aanwezig ben en in elke dimensie spelen er andere wetten. In de materiele dimensie zijn authenticiteit en autonomie de manifestatie van non duale liefde en vrije energie. Dat is de energie die ik volg.

Autonomie en waarheid

Deze tijd gaat voor mij over autonomie een waarheidsvinding. Iedereen heeft het recht en de mogelijkheid om uit te zoeken wat waar is voor hem of haar. Vanuit deze kennis kun je handelen. Het is als in een rechtbank; bewijsmateriaal zoeken en interpreteren. Hoewel ik...

Begrip voor vaccinatie schade

Er is een groeiende groep mensen die vaccinatie schade oplopen. Aan het woord zijn een aantal mensen die meededen aan de trials voordat de vaccinaties werden uitgerold. Ze voelen zich niet gezien, gehoord en gesteund. Een Senator in Amerika vindt dit zo aangrijpend...

Je moedigheid wordt steeds getest

Over testen gesproken Wat is de kosmos, het leven, Great Spirit, God, my higher Self of hoe ik 'het' ook wil noemen toch briljant. Zodra ik iets besluit te gaan doen, ergens voor te gaan, of ergens stevig voor te staan, volgt er een grote 'test'. Deze test gaat erover...

Vrije keuze in vaccinatie programma?

Het vaccin heeft voor een klein deel van de mensen een gezondheids risico. Dat is voor mij de reden dat er keuze vrijheid moet blijven. Iedereen kan zijn eigen risico analyse maken. Er komt steeds meer informatie vrij van alle kanten en perspectieven. Verplichten is...

Mattias Desmet.

Complot, mechanistische mens visie en/of een massa hypnose? Het mechanistische mensbeeld wat toewerkt naar een centrale technische aansturing is een langzaam ontstane denkwijze die door instituten wordt uitgerold. Misschien of waarschijnlijk met goede bedoelingen. In...

The great (identity) reset

Perceptie 1 (ontwaking). Voor diegene die mijn werk kennen is het eenvoudige en herhaalbaar om via elke willekeurige lichamelijke sensatie naar een non duale ervaring van jezelf als ruimte, liefde, bewustzijn of het Absolute te komen. Hier is er geen tijd, geen...

Het goed willen doen

Tien jaar was ik en 1 ding wist ik zeker over mijn volwassen leven; ik zou kinderen krijgen. Drie stuks. Als puber werd ik ongeduldig, ik wilde nu al een kind, een jonge moeder zijn, dat vond ik wel stoer. Uiteindelijk was ik 21 jaar toen mijn eerste zoon geboren...

Kan ik de covid crisis geweldloos doorstaan?

Kan ik deze covid crisis geweldloos doorstaan? Als er een tijger op me af komt om mij te doden kan ik alles laten zijn zoals het is door me te focussen op hogere frequenties of ik kan een tand uit zijn bek slaan waardoor mijn grens voor hem voelbaar wordt. Ik merk dat...

Hoe om te gaan met covid crisis?

Hoe ga jij om met de covid crisis? De crisis vergt, wat mij betreft, voornamelijk het doorwerken van schaduw gevoelens. Zo kan ik mij soms bezorgd voelen over mijn autonomie en dat van mijn kinderen. Ik vraag mezelf dan; "Wat is het ergste wat er kan gebeuren?". Dan...

Covid gesprekken

Wat mij het meest raakt tijdens de maatregelen is dat ik me bekneld voel. Die beknelling maakt me regelmatig woedend. Ik ervaar steeds meer een grens bij, wat ik zie als, de manipulatie en het opdringen van een vaccin en conformerend gedrag. Het botst tegen mijn...

Mattias Desmet

Mattias Desmet neemt ons mee naar de grenzen van het rationele denken, de psychologische oorzaken van massavorming en ziet een positieve ontwikkeling in deze lastige tijd. Voor de corona crisis schreef hij over de maatschappij waar door een toenemend gebrek aan...

Moet ik mijn kind vaccineren?

Context.In Nederland is het zo geregeld dat de democratie, de rechtspraak en de grondwet in combinatie met de vrijheid van meningsuiting een mechanisme is wat zichzelf zou moeten corrigeren. Dit mechanisme moet de burger beschermen tegen een overheid die een monopolie...

Menselijkheid

  Mijn uitgangspunt is dat alle verhalen die verteld worden een deel van de waarheid bevatten. Door de peilers van authenticiteitcirkel te gebruiken kan ik met al deze verhalen en mensen in contact zijn, zonder mijn eigen verhaal te ontkennen. Mijn eigen verhaal...

Liegen in de politiek

Liegen in de politiek is normaal. Wij kiezen partijen en die moeten in opdracht van ons dingen veranderen. Hiervoor gebruiken ze  verhalen, beeldvorming en (gemanipuleerde) cijfers. Wanneer de (sociale) media en organisaties hieraan meewerken is het een machtig blok....

Corona maatregelen onthullen totalitaire trekken

Interview - Patrick Dewalsmaandag 18 januari 2021 11:16 Mattias Desmet, professor klinische psychologie: “Coronamaatregelen onthullen totalitaire trekken” Weinig fenomenen hadden op globaal niveau zo snel een diepgaande impact als de huidige corona-uitbraak. In een...

Omdenken van maatregelen

De laatste weken merk ik dat het (overmatig) denken over de grote wereldvraagstukken een vorm van dissocieren brengt. Ik voel me dan licht in mijn hoofd en kom bij gevoelens zoals angst en machteloosheid. Zit de heftige energie van Trump ook in mij? Zit de...

Coronacirkels

De huidige pandemie is wereldwijd en er is weinig mogelijkheid om dit te ontvluchten. In Nederland gaan we inmiddels naar een tweede maand van strenge lockdown. Mensen kunnen zich nauwelijk voeden en worden moe. Sportscholen, kerkediensten, sociale clubjes, uitgaan,...

Covid-19 Het Systeem (een burgerinitiatief)

De Nederlandse strategie is; binnenblijven, geen nabijheid, grenzen dicht en een vaccin nemen. Dan kunnen we volgend jaar weer naar buiten,  elkaar ontmoeten en de grens over (mits je een vaccin hebt genomen). Deze strategie wordt met kracht door de overheid ingezet...

Conspiracy

Het mens zijn past in geen enkel mentaal kader Wat ik waarneem is dat complottheorieën hoogtij vieren op sociale media en steeds meer onderdeel worden van onze cultuur; op de werkvloer, op feestjes, in mijn groepen en sessies komt dit onderwerp meer en meer naar...

Corona en een hernieuwde integratie van magie

Openheid en vloeiendheid in het waarnemen van de wereld is het werkelijke nieuws. Alles wat lineair en feitelijk is gaat meer en meer richting fake nieuws. Misschien is er een andere manier van waarnemen nodig in deze tijd. We leven op dit moment in een gefragmenteerd...

Quantum light breathe (1,5 uur)

Tijdens de Embodied Satsang doen we ook lichaamsgerichte oefeningen. Verbonden ademen is een manier om in contact met de wonderen van het lichaam te komen.

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Chat openen
Stel hier je vraag