fbpx

Het probleem.

De collectieve ideologie op dit moment is dat oneindige (economische, technische en farmaceutische) vooruitgang goed is. We leven steeds langer door economische, technische  en farmaceutische oplossingen. Het economische groeimodel staat op het concept dat economische groei noodzakelijk is om de exponentiele groeiende wereldbevolking te voorzien van voedsel en goederen. De paradox is dat deze oneindige groeivisie er waarschijnlijk juist voor gaat zorgen dat de mensheid de langere termijn (voor het overgrote deel) uitsterft. Het gaat mij om het wakker houden van een gezonde alertheid en orientatie in de wereld. Waar bevind ik mij nu?

Kan ik dit collectieve lot volledig aanvaarden zonder er iets aan te willen veranderen? De dood ligt voor mij, en wat ga ik tot die tijd doen?

Macht en geweld.

In de samenleving is er een groot bewustzijn dat er iets moet veranderen. Verandering gaat (ook) over een verschuiving van macht. De machtshebbers bevelen en de anderen volgen. Macht ontstaat door het dragen van een idee door een grote groep mensen. Macht is nooit van een enkele persoon. Zelfs in een dictatuur is er een kleine groep mensen nodig met een gemeenschappelijk idee die (meestal met behulp van geweld) de macht afdwingen. In de Nederlandse samenleving is de macht geregeld met een democratisch proces. Er wordt beperkt beperkt toegepast. Er is wel een angst op dit moment in de samenleving dat dit geweld of het bevelen overmatig zou kunnen toenemen. Er worden woorden gebruikt zoals politiestaat en complottheorie. De samenleving is een soort spel waar iedereen aan meedoet en wanneer je afwijkt van de algemene regels kom je in aanraking met de rechtsorde. Dat is ook een onderdeel van het spel. Wanneer het geloof in dit democratische en recht systeem afneemt ontstaat er ruimte voor (wederzijds) geweld en uiteindelijk revolutie. In Nederland is revolutie op dit moment waarschijnlijk niet meer dan een nieuwe verkiezingsronde.

Wat is het ergste wat er kan gebeuren?

Stel dat de regering richting een politiestaat zou gaan en het democratische idee onder druk komt te staan. Het geloof in de politieke spelregels zou dan niet meer gedragen worden door het grootste deel van de bevolking. De macht van de regering neemt dan snel af en er ontstaat ruimte voor andere opties. Een revolutie komt wanneer de macht al is afgetakeld en er een groep mensen opstaat die het roer werkelijk willen overnemen. Dan zou het leger  een goede optie zijn om de besturing over te nemen. Macht verkrijgen met de hulp van wapens is realistisch, omdat een bevel niet snel wordt geweigerd wanneer iemand met een wapen wordt gecondfronteerd.  Dit zijn allemaal fenomenen die we kennen in het heden en het verleden.

Werkelijke verandering gaat over leven en dood

Hoe is het nu?

Deze primaire instinctieve revolutionaire kracht komt nog niet los in onze samenleving. In deze Corona tijd waarin macht en geweld door het invoeren en vasthouden van bepaalde corona maatregelen iets meer worden ingezet door de regering is er ook meer tegenkracht van het collectief te zien. Een volgens mij nog steeds kleine groep mensen komt in opstand tegen deze regels. Deze opstand wordt met gepast geweld gereguleerd. Alles verloopt nog redelijk netjes en iedereen doet nog mee in het spel.

Ik vind het interessant om te zien hoe we in onze democratie te werk gaan in dit soort crisissen; de bevolking krijgt wetenschappelijke inzichten via de media (RIVM, Break Out Team), vervolgens ontstaat er een brede basis om een beperkende maatregel in te voeren. Dit alles gebaseerd op het verhaal wat verteld wordt. Mensen die te veel afwijken van de gekozen richting worden binnen de lijntjes gehouden door boetes, waarschuwingen en in uiterste nood de ME.

Wanneer er te veel geweld wordt gebruikt gaat dit zich dat uiteindelijk tegen de staat keren. Dit zagen we recentelijk in Amerika gebeuren toen de politie te heftig reageerde in bepaalde situaties in het kader van het Black Lives Matter gebeuren. Dit probleem is op een andere andere manier complex. Ik zie dat er in Nederland door de regering ook anders gereageerd wordt wanneer er een demonstratie op dit gebied plaatsvindt (minder beperkingen vanuit de overheid). Achter  de schermen wordt bewust of onbewust goed nagedacht over macht en geweld lijkt het. Het inzetten van macht en geweld is een subtiel spel van emoties. In mijn leven heb ik nooit te maken gehad met honger of oorlog dankzij mijn voorouders. Dit is de eerste chaotische tijd in Nederland die ik bewust meemaak. Het zal misschien allemaal nog iets chaotischer worden, omdat de economische crisis ook steeds meer naar voren komt (veel werkeloosheid en armoede).

Wat is waarheid?

Wat me opvalt is dat er op allerlei gebieden de verhalen en feiten zo uiteen lopen dat er geen werkelijke waarheidsvinding meer mogelijk lijkt. Ik merk bij mezelf af en toe verschijnselen van freeze en collapse wanneer ik alle berichtgeving volg. Nieuws en data worden meer en meer ingezet om geld te verdienen en zijn niet meer objectief (heftige titels en polariserende berichten om de aandacht van de lezer te trekken en zo de adverteerders van dienst te zijn). Hoe ga jij nu jouw koers bepalen in deze tijd? Ik heb steeds meer een vermoeden dat er een nieuwe manier van interpreteren van (fake en complot) nieuws gaat ontstaan. Ik weet nog niet hoe dat er uit gaat zien, maar het heeft ingredienten zoals; zet alle verhalen en mediakanalen naast elkaar, sta open voor alles, verdiep je in de verschillende richtingen en ga bij jezelf na wat voor jouw waarheid is. Blijf vooral met elkaar in gesprek en wees niet bang om je mening te veranderen wanneer er nieuwe informatie of feiten op de tafel komen.

De fundamentele grond van Zijn en weten wat  je werkelijk bent zijn hulpbronnen die een heldere geest behouden

Onder deze snelle oppervlakte ligt voor mij altijd het kader van Fundamenteel Welzijn. Een kader waarin ik volledige rust en stilte vind en alles kan plaatsen. De diepte van mezelf kennen als het Absolute brengt een serene rust en stabiliteit om de oppervlakte chaos gade te slaan. Door waar te nemen en niet direct te handelen en/of een standpunt in te nemen brengt waarheid vinding en van daaruit ontstaat authentiek inzicht en richting.

Natuur is oneindig.

Mijn aandacht gaat steeds meer naar de natuur. Niet alleen in de natuur verblijven, maar ook de genialilteit en complexiteit zien van de natuur. Hoe alles van elkaar afhankelijk is en hoe de fysieke dood een onderdeel is van de natuur. Alles is werkelijk tijdelijk, terwijl de natuur als fenomeen oneindig is en steeds verder groeit in complexiteit. Ik zie in dit geheel de kleinheid van mijn persoonlijke zelf en daarmee het eenvoudige genot van de tijdelijkheid. Ik vind de onderstaande video over biomimicry een goed voorbeeld van hoe we naar de complexiteit van de natuur kunnen kijken en dit meenemen in onze culturele ontwikkeling.

Vooruitgang ligt naast het mezelf verdiepen en uiten als licht ook in het begrijpen van en het meebewegen met de complexiteit van de natuur

Wat is vooruitgang?

Ontwaking is mezelf ervaren als licht en dit verspreiden.

Groei is mezelf ontwikkelen op verschillende lijnen van intelligentie zoals beweging, spreken, muziek, emoties, filosofie, wetenschap, relaties, zingeving, taal, kunst, etc.

Actie komt voort uit het volgen van mijn hoogste energie, verlangen en waarheid.

Share This