fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Ik ben Creator

de kunst van het toelaten van jouw unieke waarde in de maatschappij

 

Wet van aantrekking

Wanneer ik naar mijn leven kijk ben ik voortdurend dingen aan het manifesteren, net als iedereen. In dit natuurlijke manifesteren zitten wetmatigheden. Deze wetmatigheden zijn onder andere bekend onder de naam “de wet van aantrekking”. Ik zie het als een onschuldig spel en het kan geen kwaad om hiermee te spelen.

Vanuit het perspectief van ontwaken is “er zijn” al goed genoeg. De focus kan zijn; “Wat is nu?”. Vanuit het perspectief van groei kan ik spelen met de persoon en de wereld. De focus kan zijn; “Waar wil ik meer van ervaren?”.

De wet van aantrekking kan ook gebruikt worden om van een onderliggend gevoel van hulpeloosheid (kind) naar een krachtiger gevoel van autonomie (volwassen) te bewegen.

De wet van aantrekking wordt in de hedendaagse cultuur vaak gebruikt om onmatige luxe na te streven. Daar ligt wellicht een valkuil. Voor mij gaat het over balans, een zekere soberheid en moeiteloosheid. Jij zal net als een eigen onderzoek naar de werking van deze wet kunnen doen.

Vanuit mijn waarneming zijn ontwaking (wat is nu?) en groei (waar wil ik meer van ervaren?) er tegelijkertijd. Dat heeft een mogelijkheden tot balans en paradox (mentale verwarring).

Mijn bevindingen betreffende de wet van aantrekking.

De wet van aantrekking is een superactieve beoefening, voor mij net als de weg naar ontwaking

Vormloze leegte kan zich via de kracht van intentie (gedachte/verlangen/verbeelding en actie) in een vorm brengen. Het lijkt er op dat de manifestatie bestaat uit een oneindig zich ontvouwende complexiteit van vormen. De persoon met een ziel is een dergelijke vorm. In essentie wil mijn persoonlijke ziel, wat liefde en wijsheid is, zich in de materie neerzetten. Het wil ruimte innemen en kan dat doen met behulp van vorm. Mijn ziel heeft de vorm de teaching van Fundamenteel Welzijn.

Er is oneindig genoeg voor iedereen en er is geen competitie nodig

De kunst is om te luisteren naar de specifieke zielstroom. Dat is een subtiele energie die al vanaf je geboorte in jou werkzaam is. Wat je kunt doen is helder krijgen uit welke essenties jouw ziel is opgebouwd. Ik heb een aantal eenvoudige oefeningen bij elkaar gebracht die deze essenties naar de voorgrond halen en daarmee jouw zielstroom in de wereld bewust maken. De concrete vorm waarmee je vervolgens een bijdrage levert aan de mensheid is dan de volgende stap om helder te krijgen. Iedereen heeft een unieke boodschap en wanneer je die helder krijgt ontstaat er een gevoel van geluk en tevredenheid is mijn ervaring.

Het begint met een geraaktheid, een idee, een belangstelling voor iets, een visioen. Door hierop te blijven focussen trekt het energie en gelijkgestemden aan. Uiteindelijk ontstaat er vanzelf structuur in de dagelijkse manifestatie. Een samenspel van intentie, wilskracht, actie en toelaten is de wet van aantrekking.

Begeleide meditatie (20 minuten)

Deze meditatie bevat een integratie van ons werk. Het is gemaakt om elke dag je focus op een vriendelijke manier te richten op ontwaking en het manifesteren van jouw ideale wereld.

Je doet deze meditatie alleen, wanneer je er werkelijk zin in hebt. wink

Achtergrond van de meditatie.

Wanneer je (met Inquiry) hebt geleerd hoe je in het moment jezelf kunt ervaren als vormloze leegte, heelheid en/of het Absolute is er een vorm van (verhoogde) emotionele balans. Er is hier niets nodig, er is geen tijd, geen verlangen en geen probleem. Vanuit deze oneindige intelligentie kun je de persoon moeiteloos programmeren en inzetten voor het geheel. Het geheel verwijst naar jezelf, anderen, de natuur, de planeet, het universum en het oneindige.

De wil van het universum is mijn wil en mijn wil is de wil van het universum

Mijn leraar (Prajnaparamita) zei; zorg eerst dat je jezelf realiseert en dan zien we wel of je de wereld nog moet redden. Inmiddels is dit gebeurd en merk ik dat de wet van aantrekking een mogelijke oplossing is voor de problematiek op wereldniveau. Door mijn verlangens voor de wereld te dromen en te verwoorden stem ik mijn handelingen als vanzelf af op mijn droom. De onderliggende impuls is een oneindige helende energie en transformatie. Mijn hypothese is dan ook; hoe meer mensen de kracht van de droom en wet van aantrekking inzetten voor het geheel, des te liefdevoller en harmonieuzer het geheel wordt. Hiervoor hebben we een vorm die we droomcirkel noemen bedacht (zie onder aan deze pagina).

Als je wil kun je meester worden over jouw innerlijke staat en creëren vanuit heelheid

De wet van aantrekking is een beoefening waarbij je meerdere keren op een dag bewust kiest voor het verblijven in of als jouw toekomstige-nu-droom. Dit is in het begin een superactieve beoefening en wordt op een gegeven moment een achtergrond gevoel. Een bijeffect is dat er acties en resultaten in het dagelijkse leven ontstaan die passen bij de droom. Hoe de beoefening voor jou het beste werkt kun je uitzoeken door het te gaan doen. Wat ik fascinerend vind is dat ik als bewustzijn of kennendheid gedachtes kan kiezen en daarmee in de materie kan creëren. Zo kan ik pessimistische gedachtepatronen herkennen, stoppen en deze vervangen door optimistische gedachte patronen. Hetzelfde geldt voor gezondheid. Door me in ziekte te richten op gezondheid programmeer ik mijn cellen en energie met andere energie. En dat is alleen nog maar in dienst van de persoon. Met dezelfde wetmatigheid kun je met de wet van aantrekking de mensheid beinvloeden.

Zo heeft mijn vurige verlangen naar Zelfrealisatie er voor gezorgd dat ik tot zelfrealisatie ben gekomen. Dit verlangen was er en daar heb ik niets voor gedaan. Al mijn aandacht en geld gingen enkele jaren naar dit ene doel; mij zelf realiseren als het Absolute. Dit principe van verlangen, volledig vertrouwen en vastberadenheid geldt voor elke manifestatie in de wereld. 

Het manifesteren in de materie is voor mij een middel om mezelf dieper in contact te brengen met het onbekende

De beoefening.

1.Voelen van heelheid/ontwaken (essenties; aanwezigheid, uitdijende liefde, ruimte en leegte).
De beoefening, zoals ik hem doe, bestaat in eerste instantie uit het met een vriendelijke houding voelen van lichamelijke sensaties wat overloopt in het mezelf ervaren als dankbaarheid, leegte, ruimte of andere essentie. Dit is de deur naar het veld van oneindige stilte en mogelijkheden. Wat ik erbij gebruik is verbonden ademen; tien keer vier seconde in- en vier seconde uitademen. Deze fysieke oefeningen activeren het parasympatische zenuwstelsel en brengen een ervaring van rust (hart en hersen coherentie). Een ander hulpmiddel is een begeleide meditatie.

De kern van deze fase is dat je voorbij de analytische mind komt en met positieve zelfsuggestie belemmerende gedragspatronen kunt her programmeren (zie uitleg..). 

Een negatief gevoel van te kort of angst (lage trilling/schaarste) is een signaal dat er geen afstemming is met mijn hogere zelf (hoge trilling/overvloed). Door steeds weer mijn toekomst-nu-droom in mijn geest te halen ontstaan er een positieve gevoelens van dankbaarheid, kracht, overvloed, onbegrensdheid en opwinding (hoge trilling). 

2.Verlangen en dromen (essenties; vreugde, verbinding en creativiteit).
Om te kunnen dromen heb ik eerst een verlangen nodig. Dit kan een verlangen zijn naar rijkdom, zelfrealisatie, een gevoelsstaat, een levenswijze, een visie voor de mensheid, de aarde of groter. Vervolgens ga ik mijn droom bedenken/verbeelden/fantaseren. Hierbij stel ik me voor dat dit droom leven zich NU afspeelt. Ik spreek en voel alsof het er al is. Dit is spel van “act as if”, “fake it untill you make it” of rollenspel. Het voelde voor mij in het begin wat gek om te doen, maar het went vanzelf en het werkt. Op een gegeven moment is die nu-droom een achtergrondgevoel van waaruit ik leef.

Zo heb ik al een tijdje last van een prikkelpare darm en door mezelf gezond te zien en het uit te spreken ontstond er na een tijdje een gevoel van gezondheid en vitaliteit. Tegelijk ondernam ik actie om de oorzaak te achterhalen en het aan te pakken. De visualisatie van gezond zijn bracht beweging in de stagnatie van zijn met de pijn en niets doen. 

De droom is een intentie en tegelijk een vraag aan het universum

Onderdelen van de beoefening zijn;
– mijn verlangen voelen
– mijn gevoel onderzoeken die bij de toekomst-nu-droom past
– een gedetailleerde beschrijving in termen van wat er wel is (in tegenstelling tot het benoemen van wat er niet is)
– mijn essentie/roeping vormgeven en in de wereld neerzetten (is iets teruggeven, een offer voor het gevraagde)
– er is altijd een offer aan verbonden, iets van (enorme) inzet, verlies of loslaten van het oude
– commitment en urgentie zoeken bij de droom is de motor (als die afwezig is, is waarschijnlijk de richting niet juist)
– de droom kun je uitbouwen voor jezelf, voor je directe relaties en de wereld

Mijn visualisatie anno 2022.

Ik woon gedurende het jaar in Nederland, Ibiza en Nicaragua. In Nederland zie ik mijn (klein) kinderen met regelmaat en organiseer samen met anderen projecten voor dak en thuisloze mensen met de Stichting Fundamenteel Welzijn. Ik geef twee weekenden groepen met vijfentwintig mensen en geef les in Inquiry. Mensen willen dit graag horen. Een paar maanden per jaar woon ik in Nicaragua waar we met twaalf gelijkgestemden een stuk land hebben gekocht. Er staan eenvoudige huisjes in een mooie opstelling. Er is voedsel, eigen water en contact met de locale bewoners. Ik heb een winkeltje samen met een local. De andere maanden ben ik op Ibiza waar ik weinig doe en twee weken Fundamenteel Welzijn onderwijs geef. Deze groepen zijn er om mezelf en anderen te inspireren naar meer leven. Geld stroomt binnen (rond de dertig-veertig duizend euro per jaar) vanuit de verschillende projecten en activiteiten die ik doe. Ik heb een liefdesrelatie met Yashodara en we vullen elkaar aan. Ik voel me vitaal,  jong, bewegelijk en vrij. Ik maak vooral wandelingen door de natuur. Er is een steeds weer terugkerend lichamelijke sensatie van geluk om niets. Mijn vrienden en kinderen leven in eenzelfde welzijn en er ontstaan steeds meer communities over de hele wereld die leven vanuit hun eigen manier van Fundamenteel Welzijn.

De combinatie van een mentale intentie, fysieke actie en het ervaren van dankbaarheid roepen de wet van aantrekking tot leven

Ik ben onmatig en duidelijk in hoe ik het resultaat wens en ik maak de keuze om er naar toe te bewegen. Het voelt soms aan als gokken met het idee dat ik ga winnen; er zijn gevoelens van vertrouwen, vastberadenheid en optimisme. Wanneer ik in een onzekere energie kom, pas ik de beoefening weer actief toe. Dat is in zekere zin het offer wat nodig is om iets terug te krijgen. Het spel met energie. Wanneer de manifestatie kleine of grote successen weerspiegelen ontstaat er steeds meer vertrouwen in deze vorm van werken met de wet van aantrekking. Een belangrijk besef bij het zetten van een intentie of het verbeelden van een visualisatie is dat de werkelijke resultaten anders zullen zijn. Ik kan namelijk niet bedenken wat er komen gaat, dat is aan het universum. De intentie en visualisatie oproepen en steeds weer loslaten is de beoefening. Acties ontstaan na het zetten van de intentie/visualisatie. Ik gebruik hiervoor de instructie volg je hoogste impuls/belangstelling.

Wanneer het droombeeld helder is kan ik met mentale repetitie/visualisatie mijn nieuwe gedrag innerlijk oefenen. Dit is iets wat topsporters ook beoefenen. Wanneer ik dit gedrag helder heb kan in het dagelijkse leven alvast met deze intentie reageren. Alsof ik al die versie ben die bij mijn droomt hoort.

Zie het als sturen van energie. Energie is neutraal en heeft in zichzelf geen wil. Ik kan dit met mijn verlangen, droom en vastberadenheid vullen met vorm en wil (=richting)

3.Vastberadenheid (essenties; kracht, waarde, koninklijkheid, wil en leiding).
Hoewel de vorige twee stappen al voldoende kunnen zijn, is het mogelijk om de WIL te versterken met vastberadenheid. De wil is voor mij niet iets met discipline. De WIL is werkelijk iets willen en het vanuit een innerlijk verlangen of verliefdheid vorm te geven en/of ergens doorheen te breken. Er zit urgentie en commitment in.

De grootste doorbraken in elke vorm van beoefening komen bij mij wanneer ik in de totale uitputting door ga (het offer). Een laag dieper dan opgeven is rustig doorgaan.

Om vastberadenheid te versterken kan ik doelen stellen en een plan maken op papier. Naast het visualiseren van het eindresultaat in de meditatie lees ik het plan elke dag en lees ik het hardop voor. Het verwoorden is in wording zijn. Het uitspreken brengt het in de materie. Ik laat vervolgens concrete stappen in mijn dagelijkse leven ontstaan. Deze komen voort uit inspiratie in het moment. Het is alsof het zetten van een intentie met vastberadenheid informatie losmaakt vanuit de oneindige intelligentie. Ik volg steeds mijn hoogste impuls en zoek steeds weer afstemming met vastberadenheid. Wanneer een bepaalde  impuls afneemt, laat ik deze los en volg ik de volgende hoogste impuls. Er komt vanzelf weer commitment, urgentie en richting. Het is geen linneair proces, het werkt voorbij de analytische mind.

Wanneer je actie onderneemt in waar je goed in bent ontstaat er vanzelf een positieve mind set. Een leuk bijeffect is dat het je immuunsysteem verhoogd en je minder vatbaar bent voor ziekte.

Ongeziene hulpbronnen die ontstaan zijn bijvoorbeeld intuïtief, geluk, synchroniciteiten, dromen en onverwachte mentale visualisaties

Wanneer je geld wilt verdienen met je essentie/idee is het essentieel om geldbewustzijn te ontwikkelen. Dit kun je doen door een bedrag te kiezen wat je zou willen hebben en het voor je te zien. Door op het bedrag te focussen ontstaat er vanzelf een verbeelding van wat je ervoor moet doen in de wereld (wederkerigheid/offer). Het maakt niet uit waar deze verbeelding vandaan komt. Vragen is altijd iets  teruggeven aan het geheel.

Hoe kun je vastberadenheid nog meer ontwikkelen?
1.Een vastomlijnd doel kiezen dat gesteund wordt door een brandend verlangen om het te bereiken.
2.Een vast omlijnd plan opstellen dat in elke daad en handeling tot uiting komt.
3.Een geest creeren die niet openstaat voor negatieve en destructieve invloeden, inclusief negatieve opmerkingen.
4.Een harmonieuze band aangaan met een of meerdere personen die je voortdurend aanmoedigen met het uitvoeren van het plan en het bereiken van het doel.

Handel alsof je volledig vertrouwen hebt (essentie; vertrouwen, kracht en wil).
Het is een creatieve, actieve en moedige beoefening. Nieuwe gedachtes geven nieuwe ervaringen en nieuwe ervaringen trekken andere energie aan.

Problemen, tegenslagen, angst, verwarring, kritiek van anderen en fouten zie ik in deze beoefening als tekenen dat ik op de goede weg ben. Maak jezelf dus ook klaar voor deze (tijdelijke) ongemakkelijkheden. De kunst is om te blijven focussen op je innerlijke kracht door steeds weer te kiezen voor optimisme. Dat vergt inspanning. Op een gegeven moment wordt je gevoel niet meer beïnvloed door de buitenwereld en ben je meester over je innerlijke wereld. Er ontstaat een open mindset waarin het voelt alsof alles mogelijk is.

Bewustwording van belemmerende concepten van vroeger.
Het ontdekken van belemmerende overtuigingen is ook behulpzaam. Bij mij is de kern overtuiging; er wordt toch geen rekening met mij gehouden. Een specifieke vorm van niet gehoord en niet gezien worden. Deze overtuiging is ontstaan, omdat mijn ouders mij hebben laten opgroeien bij mijn oma zonder enige vorm van inspraak of overleg. In mijn onderbewuste heeft deze situatie zich genesteld in de vorm van die gedachte. Door mijzelf te vlijven delen en niet op te geven lost deze belemmering op en transformeert naar het tegengestelde; mensen houden rekening met mij en willen mijn boodschap horen.

Het volgen van je hoogste impuls.
Nadat het verlangen, de droom en de vastberadenheid helder zijn kun je varen op het volgen van je hoogste impuls. Dat is een sterk gevoel in het lichaam of een terugkerende gedachtestroom. Deze zal niet logisch zijn voor het denken, maar wel voor de ziel. Een ander zinnetje wat misschien voor jou werkt is; volg je belangstelling.

Ik ben creator van mijn wereld

Alles met mate.
Ik doe de beoefening meerdere keren per week en wat me opvalt is dat ik kan genieten van de beoefening, omdat het voortkomt uit zin hebben en niet discipline.
Door successen en synchroniteiten communiceert het universum dat het meewerkt aan de verwerkelijking van mijn dromen. Er ontstaat flow. Dit voelt aan als Ik ben creator.

Ik kies mijn zielstroom, ik ben de kapitein van mijn leven

Er zullen ook dagen en uren zijn waarin de beoefening niet aanslaat. Dan laat je het gaan. Soms is het tijd voor wat schaduwwerk op je zelfafwijzingen of simpelweg vermaak. Er is geen haast. Na deze rust ga je weer door met de techniek van dromen en actie. Een laag dieper dan opgeven is rustig doorgaan.

Ik volg mijn hoogste verlangen en hoogste integriteit door me telkens af te vragen; wat wind mij NU op?

Ik zie het als een spel met gedachtes, emoties en materie. De droom en doelen komen meestal niet precies uit zoals ik het voor me zie en niet op het tijdstip dat ik heb gevraagd. Ik ben bereid om verrast te worden.

De wondervraag.
Beschrijf in detail hoe jouw leven eruit ziet wanneer je volledig in je potentie en (innerlijke) overvloed leeft. Je wordt wakker en er is een wonder gebeurd. Alles wat je wenst is uitgekomen; hoe voel je je? wat ruik je? wat hoor je? waar word je wakker en met wie? Je staat op, loopt rond, ontdek je omgeving; wat zie je, wat ervaar je? heb je huisdieren? hoe ziet je huis eruit? je omgeving? Maak de verbeelding zo levendig mogelijk en neem de tijd voor deze oefening. Het beeld bouwt zichzelf op. Wanneer je er helemaal in zit geniet je er van en misschien kun je een innerlijke emotionele overvloed ervaren. Hoe voel jij je in deze visualisatie? Rond het ergens af. Ga dan na wat een eerste stap kan zijn om naar die droom toe te werken.

Een toekomst bouw je op in dit moment en fantasie/verbeelding/droom is een middel

Met dit uitgebreide gevoelsbeeld kun je jezelf voorbij je huidige persoonlijkheid ervaren. De persoonlijkheid is meestal een stagnerende energie die je in een comfortzone houdt. Door hier bewust van te zijn en er aan voorbij te gaan kun je elke dag een stukje oneindiger worden. Belangrijk is ook om kleine actie stappen te nemen. De actie en de uitkomsten zijn nieuwe ervaringen die ook weer meehelpen om het oude te overstijgen. Actie en uitkomst zijn de vertaling van de onbegrensde innerlijke staat naar de materiele werkelijkheid.

Vragen die mij helpen om in de essentie van mijn creatie te komen zijn; Wat maakt me levendig? Wat wind me Nu op? Wat is mijn behoefte? Wat voedt mij? Wat maakt me blij? Wat wil ik echt? Wat geeft me een gevoel van overvloed?

Start NU.
De kracht is om een keuze te maken en te beginnen. Niet alles voorbereiden of willen begrijpen tot alle sterren goed staan. Dat is uitstellen. Begin NU. De kern van deze beoefening is een alchemie op gang brengen tussen het innerlijke en de materie.

Een paradox is dat ik mezelf ervaar als goddelijk bewustzijn, heel en compleet en dat ik een verlangen cultiveer voor een beter leven

Ik zie deze techniek als een stuk gereedschap waarmee ik de wereld en het universum kan beïnvloeden door groot te dromen. Ik ben een onderdeel van het geheel, gemaakt van dezelfde stof. Als een hologram. Wanneer ik verander, verandert alles. De materie is een weerspiegeling van mijn innerlijke staat. Ik neem de verantwoordelijkheid voor al het licht en het donker in mijzelf en de wereld. Wat is dan de droom die ontstaat?

Droomcirkel.

Voor groepen die gezamenlijk iets willen neerzetten werken we met de droomcirkel. Door gezamenlijk vanuit een bepaalde vraagstelling of visie te brainstromen ontstaat er een groeps intelligentie. We hebben deze cirkels in verschillende projecten gebruikt en het werkt. De kracht van het verwoorden van de binnenwereld is een eerste stap in de manifestatie. 

Een droomcirkel bestaat uit ongeveer acht personen en een talking stick. Voordat de cirkel begint is er een gemeenschappelijke vraag nodig zoals; hoe ziet het ideale resultaat van onze onderneming er uit? Stel het is allemaal uitgekomen; wat zie ik?

Belangrijk is dat de eerste ronde bestaat uit het horen en spreken van iedere deelnemer! Iemand begint met het delen van zijn of haar droom of visioen. Nadat iedereen in de eerste ronde heeft gesproken kan elke deelnemer zo vaak als hij of zij wil de talking stick oppakken.  Het is de energie van een brainstormsessie, waarbij iedereen vanuit zijn of haar hart/ziel spreekt. Alles is welkom en je kunt voortbouwen op wat er gezegd is. Het woorden geven aan je droom of visioen zet de wet van aantrekking en de energie van actie in werking. Effecten zijn een verhoogd samen zijn en wederzijdse inspiratie.

Stagnatie komt meestal voort uit het in cirkeltjes denken. Er komt niets nieuws. Door te dromen doorbreek je de mechanische gedachtestroom en ontstaat er creativiteit en positieve energie.

Aandachtspunten;

– breng jij jezelf volledig in en volg je jouw leiderschap?
– ben je nieuwsgierig naar de belevingswereld van anderen?
– vragenstellen zo veel mogelijk achterwege laten
– voortbouwen op wat er is
– hou je inzichten, gedachtes, meningen, gevoelens achter?
– draag je intense lijflijke gevoelens
– vertrouw op je ervaring en het proces
– blijf je gecommitteerd of dwaal je af?
– iedereen spreekt
– spreek vanuit “ik”
– alles blijft in de groep

Wallace D Wattles brengt de boodschap van overvloed en de wet van aantrekking in een directe vorm. De natuur is overvloeding en ook in balans. Dat balans gedeelte is niet zo goed terug te vinden in zijn uiting. Een aantal van dit soort boeken zijn ontstaan na de eerste wereldoorlog is me opgevallen. Dit heeft waarschijnlijk ook met de armoede in die tijd te maken. Hij leefde van 1860 – 1911. Opulence betekent rijkdom, overvloed. Ik maak mijn eigen visualisaties die passen bij mij.

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag