fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Ik ben de Creator

Dankbaarheid trekt gelukzaligheid aan

 

De wet van aantrekking

Creatie in de materiele wereld heeft bepaalde wetmatigheden. In essentie wil jouw ziel, die voortkomt en onderdeel is van het universum zich in de materie neerzetten. Dit gebeurt via het volgen van je verlangen en verbeelding. De kunst is om een manier te vinden waarin jij als bewustzijn en persoon kunt luisteren naar deze zielstroom. We hebben met onze kennis een meditatie gemaakt die voor ons werkt.  Het brengt je eerst in een ruimtelijke ontspannen staat van zijn en vervolgens laat je een toekomst beeld met verlangen en verbeelden ontstaan. Dit is de basis voor je actie in de wereld.

Daarnaast hebben we de wetmatigheden van het manifesteren opgeschreven die ons houvast geven in de uitvoering. Zie ook de rode knop naar een reeks oefeningen waarin je jouw zielstroom kunt ont-dekken. 

Voor groepen mensen die gezamenlijk iets willen neerzetten in de wereld hebben we de droomcirkel omschreven. Door gezamenlijk vanuit een bepaalde vraagstelling of visie te brainstromen ontstaat er een groeps intelligentie. We hebben deze cirkels in verschillende projecten gebruikt en het werkt. De kracht van het verwoorden van de binnenwereld is een eerste stap in de manifestatie.

Begeleide meditatie (20 minuten)

Deze meditatie bevat een integratie van ons werk. Het is gemaakt om elke dag je focus op een vriendelijke manier te richten op ontwaking en het manifesteren van jouw ideale wereld.

Je doet deze meditatie alleen, wanneer je er werkelijk zin in hebt. wink

Achtergrond van de meditatie.

Wanneer je hebt geleerd hoe je in het moment kunt kiezen om jezelf te ervaren als heelheid en/of het Absolute is er een vorm van (verhoogde) emotionele balans. Er is hier niets nodig, er is geen tijd en geen probleem. Vanuit deze oneindige intelligentie kun je jezelf moeiteloos inzetten voor het geheel. Het geheel verwijst naar jezelf, anderen, de natuur, de planeet, het universum en het oneindige. 

De wil van het universum is mijn wil, mijn wil is de wil van het universum

Mijn leraar zei altijd; zorg eerst dat je jezelf realiseert en dan zien we wel of je de wereld nog moet redden. Inmiddels is dit gebeurd en merk ik dat de wet van aantrekking een mogelijke oplossing is voor de problematiek op wereldniveau. Door mijn verlangens voor de wereld te dromen en te verwoorden stem ik mijn handelingen als vanzelf af op mijn droom. De onderliggende impuls is een oneindige helende energie en transformatie. Mijn hypothese is dan ook; hoe meer mensen de kracht van de droom en aatrekking inzetten voor het geheel, des te liefdevoller en harmonieuzer het geheel wordt. Hiervoor hebben gebruiken we een vorm die we droomcirkel noemen.

Als je wil kun je meester worden over jouw innerlijke staat en creëren vanuit heelheid

Ik ben creator is een beoefening waarbij je meerdere keren op een dag bewust kiest voor het verblijven als jouw toekomstige-nu-droom. Een bijeffect is dat er er acties in het dagelijkse leven ontstaan. Hoe dit voor jou het beste werkt kun je uitzoeken door het te gaan doen. Wat ik fascinerend vind is dat ik als bewustzijn of kennendheid gedachtes kan kiezen en daarmee in de materie kan creëren. Zo kan ik pessimistische gedachtepatronen herkennen, stoppen en deze vervangen door optimistische gedachte patronen.

Zo heeft mijn vurige verlangen naar Zelfrealisatie er voor gezorgd dat ik tot ontwaking ben gekomen. Dit verlangen was er en daar heb ik niets voor gedaan. Al mijn aandacht en geld gingen naar dit ene doel; mij zelf realiseren als het Absolute. Dit principe van verlangen en vastberadenheid geldt voor elke manifestatie in de wereld. Het verlangen zorgt voor vastberadenheid, doelgerichte actie en manifestatie! 

Het manifesteren in de materie is een middel om mezelf dieper in contact te brengen met je bestemming en het universum

De beoefening.

1.Voelen van heelheid/ontwaken (essenties; aanwezigheid, uitdijende liefde, ruimte en leegte).
De beoefening, zoals ik hem doe, bestaat in eerste instantie uit het met een vriendelijke houding voelen van lichamelijke sensaties wat overloopt in het mezelf ervaren als dankbaarheid, leegte, ruimte of andere essentie. Dit is de deur naar het veld van oneindige stilte en mogelijkheden. Wat ik erbij gebruik is verbonden ademen; tien keer vier seconde in- en vier seconde uitademen. Deze fysieke oefeningen activeren het parasympatische zenuwstelsel en brengen een ervaring van rust (hart en hersen coherentie). Een ander hulpmiddel is een begeleide meditatie.

De kern van deze fase is dat je voorbij de analytische mind komt en met positieve zelfsuggestie belemmerende gedragspatronen kunt her programmeren (zie uitleg..). 

Een negatief gevoel van te kort of angst (lage trilling/verleden) is een signaal dat er geen afstemming is met je hogere zelf. Door steeds weer je toekomst-nu-droom in je geest te halen ontstaat er een positief gevoel van overvloed, onbegrensdheid en/of opwinding (hoge trilling/toekomst). 

2.Verlangen en dromen (essenties; vreugde, verbinding en creativiteit).
Om te kunnen dromen heb ik eerst een verlangen nodig. Dit kan een verlangen zijn naar rijkdom, zelfrealisatie, een gevoelsstaat, een levenswijze, een visie voor de mensheid, de aarde of groter. Vervolgens ga ik mijn droom bedenken/verbeelden/fantaseren. Hierbij stel ik me voor dat dit droom leven zich nu afspeelt. De droom is een intentie en tegelijk een vraag aan het universum. Het trekt de toekomst aan.

Dromen over een toekomst is voor mij ook een herinneren van wat ik ben

Onderdelen van de droom/intentie zijn;
– mijn verlangen
– mijn gevoel bij de droom-toekomst-nu 
– een gedetailleerde beschrijving in termen van wat er wel is (in tegenstelling tot het benoemen van wat er niet is)
– mijn essentie/roeping in de vorm in de wereld (iets teruggeven voor het gevraagde)

Mijn essentie of roeping is samen doordringen in liefde wat verschillende betekenissen voor mij heeft. Het is werken met groepen (van acht personen), iedereen in zijn eigen leraarschap zetten en de kern van transformatie processen verwoorden.

De combinatie van de mentale intentie het universum in sturen en het lichamelijk ervaren van dankbaarheid zet de wet van aantrekking in werking 

Ik ben onmatig en duidelijk in hoe ik het resultaat wens en ik maak de keuze om er naar toe te bewegen. Het voelt aan als gokken met het idee dat ik ga winnen, er zijn gevoelens van vertrouwen, vastberadenheid en optimisme.

Wanneer het droombeeld helder is kan ik met mentale repetitie/visualisatie mijn nieuwe gedrag innerlijk oefenen. Dit is iets wat topsporters ook beoefenen. Wanneer ik dit gedrag helder heb kan in het dagelijkse leven alvast met deze intentie reageren. Alsof ik al die versie ben die bij mijn droomt hoort.

Zie het als sturen van energie. Energie is neutraal en heeft in zichzelf geen wil. Ik kan dit met mijn verlangen, droom en vastberadenheid vormgeven

3.Vastberadenheid (essenties; kracht, waarde, koninklijkheid, wil en leiding).
Hoewel de vorige twee stappen al voldoende kunnen zijn, is het mogelijk om de WIL te versterken met vastberadenheid. De wil is voor mij niet iets met wilskracht of discipline. De WIL is werkelijk iets willen en het vanuit een innerlijk verlangen of verliefdheid vorm te geven. Er zit zachtheid, gelijkmoedigheid en richting in.

Om vastberadenheid te versterken kan ik doelen stellen en een plan maken op papier. Naast het visualiseren van het eindresultaat in de meditatie lees ik het plan elke dag en lees ik het hardop voor. Het verwoorden is in wording zijn. Het uitspreken brengt het in de materie. Ik laat vervolgens concrete stappen in mijn dagelijkse leven ontstaan. Deze komen voort uit inspiratie in het moment. Het is alsof het zetten van een intentie met vastberadenheid informatie losmaakt vanuit de oneindige intelligentie. Ik volg steeds mijn hoogste impuls. Wanneer een bepaalde  impuls afneemt, laat ik deze los en volg ik de volgende hoogste impuls. Het is geen linneair proces, het werkt voorbij de analytische mind. 

Wanneer je actie onderneemt in waar je goed in bent ontstaat er vanzelf een positieve mind set. Een leuk bijeffect is dat het je immuunsysteem verhoogd en je minder vatbaar bent voor ziekte.

Ongeziene hulpbronnen die ontstaan zijn bijvoorbeeld intuïtief, geluk, synchroniciteiten, dromen en onverwachte mentale visualisaties

Wanneer je geld wilt verdienen met je essentie/idee is het essentieel om geldbewustzijn te ontwikkelen. Dit kun je doen door een bedrag te kiezen wat je zou willen hebben en het voor je te zien. Door op het bedrag te focussen ontstaat er vanzelf een verbeelding van wat je ervoor moet doen. Het maakt niet uit waar deze verbeelding vandaan komt. Manifesteren is altijd iets  teruggeven aan het geheel. 

Hoe kun je vastberadenheid nog meer ontwikkelen?
1.Een vastomlijnd doel kiezen dat gesteund wordt door een brandend verlangen om het te bereiken.
2.Een vast omlijnd plan opstellen dat in elke daad en handeling tot uiting komt.
3.Een geest creeren die niet openstaat voor negatieve en destructieve invloeden, inclusief negatieve opmerkingen.
4.Een harmonieuze band aangaan met een of meerdere personen die je voortdurend aanmoedigen met het uitvoeren van het plan en het bereiken van het doel.

Handel alsof je volledig vertrouwen hebt (essentie; vertrouwen, kracht en wil).
Het is een creatieve, actieve en moedige beoefening. Nieuwe gedachtes geven nieuwe ervaringen en nieuwe ervaringen trekken andere energie aan.

Problemen, tegenslagen, angst, verwarring, kritiek van anderen en fouten zie ik in deze beoefening als tekenen dat ik op de goede weg ben. Maak jezelf dus ook klaar voor deze (tijdelijke) ongemakkelijkheden. De kunst is om te blijven focussen op je innerlijke kracht door steeds weer te kiezen voor optimisme. Dat vergt inspanning. Op een gegeven moment wordt je gevoel niet meer beïnvloed door de buitenwereld en ben je meester over je innerlijke wereld. Er ontstaat een open mindset waarin het voelt alsof alles mogelijk is.

Ik ben creator van mijn ziel en daarmee mijn wereld

Alles met mate.
Ik doe de beoefening meerdere keren per week en wat me opvalt is dat ik kan genieten van de beoefening, omdat het voortkomt uit zin hebben en niet discipline.
Door successen en synchroniteiten communiceert het universum dat het meewerkt aan de verwerkelijking van mijn dromen. Er ontstaat flow. Dit voelt aan als Ik ben creator.

Ik kies mijn zielstroom, ik ben de kapitein van mijn leven

Er zullen ook dagen en uren zijn waarin de beoefening niet aanslaat. Dan laat je het gaan. Soms is het tijd voor wat schaduwwerk op je zelfafwijzingen of simpelweg vermaak. Er is geen haast. Na deze rust ga je weer door met de techniek van dromen en actie. Een laag dieper dan opgeven is rustig doorgaan.

Ik volg mijn hoogste verlangen en hoogste integriteit door me telkens af te vragen; wat wind mij NU op?

Ik zie het als een spel met gedachtes, emoties en materie. De droom en doelen komen meestal niet precies uit zoals ik het voor me zie en niet op het tijdstip dat ik heb gevraagd. Ik ben bereid om verrast te worden.

De wondervraag.
Beschrijf in detail hoe jouw leven eruit ziet wanneer je volledig in je potentie en (innerlijke) overvloed leeft. Je wordt wakker en er is een wonder gebeurd. Alles wat je wenst is uitgekomen; hoe voel je je? wat ruik je? wat hoor je? waar word je wakker en met wie? Je staat op, loopt rond, ontdek je omgeving; wat zie je, wat ervaar je? heb je huisdieren? hoe ziet je huis eruit? je omgeving? Maak de verbeelding zo levendig mogelijk en neem de tijd voor deze oefening. Het beeld bouwt zichzelf op. Wanneer je er helemaal in zit geniet je er van en misschien kun je een innerlijke emotionele overvloed ervaren. Hoe voel jij je in deze visualisatie? Rond het ergens af. Ga dan na wat een eerste stap kan zijn om naar die droom toe te werken.

Een toekomst bouw je op in dit moment en fantasie/verbeelding/droom is een middel

Met dit uitgebreide gevoelsbeeld kun je jezelf voorbij je huidige persoonlijkheid ervaren. De persoonlijkheid is meestal een stagnerende energie die je in een comfortzone houdt. Door hier bewust van te zijn en er aan voorbij te gaan kun je elke dag een stukje oneindiger worden. Belangrijk is ook om kleine actie stappen te nemen. De actie en de uitkomsten zijn nieuwe ervaringen die ook weer meehelpen om het oude te overstijgen. Actie en uitkomst zijn de vertaling van de onbegrensde innerlijke staat naar de materiele werkelijkheid.

Vragen die mij helpen om in de essentie van mijn creatie te komen zijn; Wat maakt me levendig? Wat wind me Nu op? Wat is mijn behoefte? Wat voedt mij? Wat maakt me blij? Wat wil ik echt? Wat geeft me een gevoel van overvloed?

Start NU.
De kracht is om een keuze te maken en te beginnen. Niet alles voorbereiden of willen begrijpen tot alle sterren goed staan. Dat is uitstellen. Begin NU. De kern van deze beoefening is een alchemie op gang brengen tussen het innerlijke en de materie.

Een paradox is dat ik mezelf ervaar als goddelijk bewustzijn, heel en compleet en dat ik een verlangen cultiveer voor een beter leven

Ik zie deze techniek als een stuk gereedschap waarmee ik de wereld en het universum kan beïnvloeden door groot te dromen. Ik ben een onderdeel van het geheel, gemaakt van dezelfde stof. Als een hologram. Wanneer ik verander, verandert alles. De materie is een weerspiegeling van mijn innerlijke staat. Ik neem de verantwoordelijkheid voor al het licht en het donker in mijzelf en de wereld. Wat is dan de droom die ontstaat?

Droomcirkel.

Een droomcirkel bestaat uit ongeveer acht personen en een talking stick. Voordat de cirkel begint is er een gemeenschappelijke vraag nodig zoals; hoe zie ik mijn droomleven? of hoe ziet mijn leven er over vijf jaar uit? Wanneer je als groep een project organiseert kun je een vraag gebruiken als; hoe ziet het ideale resultaat van onze onderneming er uit? Wat is er gebeurd, wat zie ik?

Dan begint er iemand met het delen van zijn of haar droom of visioen. Nadat iedereen in de eerste ronde gesproken heeft kun je zo vaak als je wil de talking stick oppakken. Belangrijk is dat de eerste ronde bestaat uit het horen en spreken van iedere deelnemer! Het is een brainstormsessie, waarbij iedereen vanuit zijn of haar hart/ziel spreekt. Alles is welkom en je kunt voortbouwen op wat er gezegd is. Het woorden geven aan je droom of visioen zet de wet aantrekking en de energie van actie in werking. Bijeffecten zijn een verhoogd groepsbewustzijn en wederzijdse inspiratie.

Aandachtspunten;

– breng jij jezelf volledig in en volg je jouw leiderschap?
– ben je nieuwsgierig naar de belevingswereld van anderen?
– vragenstellen zo veel mogelijk achterwege laten
– voortbouwen op wat er is
– hou je inzichten, gedachtes, meningen, gevoelens achter?
– draag je intense lijflijke gevoelens
– vertrouw op je ervaring en het proces
– blijf je gecommitteerd of dwaal je af?
– iedereen spreekt
– spreek vanuit “ik”
– alles blijft in de groep

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag