fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

nisargadatta

Ik ben het Absolute voor bewustzijn en ervaring

Nisargadatta

De teachings van Nisargadatta hebben mij op een gegeven moment enorm geholpen. Vandaar een extra pagina over zijn instructies.

Er zit een man op een stoel en voor hem zitten een aantal mensen. Hij kijkt naar de mensen en de mensen kijken naar hem. Er wordt niets gezegd. Het is een warme dag en de deur staat open. Ik zie auto’s achter hem voorbij rijden en mensen langslopen. Alles is. 

Een directe weg

De eerste waarneembare verschijning vanuit het onkenbare Absolute is de conceptloze aanwezigheid Ik ben (Bewustzijn of Kennendheid). De Ik ben is verbonden aan het lichaam en ontstond in de baarmoeder tijdens de zwangerschap. Vanuit de ervaring Ik ben ontstaat de persoon en de wereld. Om het Absolute te ontdekken loopt de aandacht dezelfde weg terug.

Ik ben

Ik ben is het conceptloze bewustzijn waarin elke ervaring vorm krijgt. Ik ben is de vormloze substantie waaruit elke ervaring is gemaakt. Ik ben is onveranderlijk. Ik ben is te vinden in en via de lichamelijke felt sense.

In je zoektocht kom je vroeg of laat uit bij Ik ben zonder woorden. De hoogste spirituele instructie die ik ken is; vind en verblijf als Ik ben. Deze aanwijzing is geen hocus pocus of geloof. Het brengt in eerste instantie een directe ervaring van eenheid en leegte. In het verblijven in deze eenheid en leegte verdiept het zichzelf in iets Absoluuts. DAT waar de eenheid en leegte uit voortkomt. Dit is onkenbaar en niet te verwoorden. Toch is het de ultieme waarheid.

Het kan ook zijn dat je contact maakt met een andere conceptloze essentie zoals; leegte, verbondenheid, eenheid, helderheid, ruimte, versmeltende liefde, kracht, vreugde, stilte of zachtheid. In dat geval blijf je bij die ervaring. Het geeft uiteindelijke hetzelfde inzicht. Het werkt voor iedereen net iets anders en daarom kan een (tijdelijke) leraar nuttig zijn.

Instructie om de Ik ben te vinden in je ervaring

1.Kijk naar een object (een stoel, de maan, iets op de tafel, etc.)
2.Wordt gewaar van de ruimte tussen jou en het object
3.Maak van deze ruimte een object en neem dit waar (makkelijker met ogen dicht, het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit)
4.Haal nu het actief gewaarworden of de jij eruit, wat overblijft is pure ruimte

Dit is Ik ben. Blijf daar met je aandacht. Dit verblijven bij Ik ben is in het begin een super actief niet doen! Steeds weer als aandacht naar de wortel van de ervaring, Ik ben gaan. Kun je jezelf ervaren als Ik ben? Uiteindelijk resulteert deze beoefening in de kennendheid van jezelf als het Absolute. Dit is een weten voorbij zintuigelijke waarneming en logica.

De hoogste beoefening is het vinden van en verblijven als Ik ben, de rest gebeurt vanzelf

Door bij de ervaring Ik ben te blijven en alles te laten zijn zoals het is wordt alles uiteindelijk duidelijk. Ontwaking is de realisatie dat jij DAT bent wat de Ik ben mogelijk maakt; het Absolute. 

Meestal komen er in de beoefening van deze instructie allerlei (verkrampte) patronen en percepties in het bewustzijn. Hier ruimte geven aan elke ervaring zonder er iets mee te doen is een lichamelijke vaardigheid. Het oplossen van de Ik ben in het Absolute is een langzaam proces. Op den duur verdwijnt de lading van de persoon en daarmee de wereld, waardoor het inzicht ontstaat dat er alleen maar het Absolute is en dat het altijd zo geweest is. 

De persoon en de wereld zijn tijdelijk dus waarom zou je er geen gebruik van maken. Het is allemaal niet zo belangrijk. Realiseer eerst jezelf als het Absolute en doe dan waar je zin in hebt.

In de beoefening van het verblijven in of als Ik ben vindt een verlichamelijkingsproces plaats van een steeds verdere ontspanning en authenticiteit. Het leven de persoon gaat gewoon door.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ik ben sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. Tegelijk wordt de Ik ben onpersoonlijk en oneindig.

De conceptuele uitgangspunten van het Absolute zijn;

1. je bent niet de persoon (lichaam, denken en voelen)
2. je bent al wat je bent
3. het is alleen in de lichamelijke wakende staat hier en nu te realiseren
4. vanuit Ik ben wijst het Absolute de weg
5. het Absolute (jij) was er voor de conceptie en dus voor de lichamelijke ik ben

Is er een voorbereiding?

Wat ik waarneem in de begeleiding is dat bij de meeste mensen de werkelijke interesse voor Zelfrealisatie pas ontstaat wanneer het dagelijkse leven op orde is en er een stabiele aanwezigheid is. Vandaar dat ik ook aandacht geef aan dingen zoals het lichaam, authenticiteit, autonomie, werk en relaties.

Nisargadatta kwam tot zelfrealisatie rondom zijn veertigste levensjaar. Daarvoor had hij een basis opgebouwd van een gezin en een eigen winkeltje. In dat leven ontstonden er vragen over het leven. Een vriend van hem wees hem op een spiritueel leraar. Nadat hij van deze leraar de instructie blijf bij de Ik ben had gekregen bleef hij bij deze beoefening doen, ook na de dood van zijn leraar. Op een gegeven moment werd alles helder.

Alle vragen komen voort uit het lichaam, denken en voelen mechanisme, ga naar Ik ben

Wanneer je lichaam, werk of relatie niet goed lopen ligt je interesse vaak veel meer in het oplossen van deze problemen. Er zijn mensen die juist tot ontwaken komen in totale wanhoop. Het geen uitweg hebben kan soms een enorme versnelling te weeg brengen. Zelfs al ervaar jij je leven als een enorme puinhoop dan is het toch mogelijk om jezelf te realiseren als het Absolute.

Het volgen van je lichamelijke verlangens brengt je niet bij het Absolute

In alle gevallen is er een sterke overgave nodig. Deze overgave kan zijn aan de leraar, het verlangen naar bevrijding, waarheid, nu, ontwaken of het verlangen naar Zelfrealisatie. Dit gebeurt vanzelf, wanneer het tijd is. Zelfs alle leraren die zeggen dat er niets te doen is om jezelf te realiseren, komen van een lange weg van zoeken, beoefenen, falen en doorgaan. 

Heb je een vraag of wil je aanmelden?

4 + 10 =

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag