fbpx

Ontwaking

Ik ben DAT waarmee ik weet dat Ik ben

Wil je de kern van religie doorgronden? Wil je weten en ervaren hoe lijden ontstaat en stopt? Wil je verlichting met een lichaam en een persoon?

Er zit een man op een stoel en voor hem zitten een aantal mensen. Het is een warme dag en de deuren staat open. Hij kijkt naar de mensen en de mensen kijken naar hem. Er wordt niets gezegd. Auto’s rijden voorbij, vogels fluiten.

Alles is.

 

Een directe weg

De eerste waarneembare verschijning vanuit het onkenbare Absolute is het conceptloze non duale bewustzijn (Ik ben of Kennendheid). Ik ben is waar elke ervaring in verschijnt. Ik ben is de vormloze substantie waaruit elke ervaring is gemaakt. Ik ben is onveranderlijk aanwezig. Ik ben is stilte.

De hoogste beoefening is het vinden van en verblijven als Ik ben, de rest gebeurt vanzelf

Door bij de ervaring Ik ben te blijven en alles te laten zijn zoals het is wordt duidelijk wat ontwaking is. Dit verblijven als Ik ben is in het begin een super actief niet doen! Steeds weer naar de wortel van de ervaring gaan. Uiteindelijk gebeurt het elke seconde vanzelf en resulteert het in de kennendheid van jezelf als het Absolute. 

Meestal komen er in deze beoefening allerlei (verkrampende) patronen en percepties in het bewustzijn. Hier ruimte aan geven is een lichamelijke vaardigheid.

Bij de meeste mensen begint de bewustwording met de ervaring Ik ben (heldere aanwezigheid) of als een andere non duale essentie zoals; ruimte, versmeltende liefde of leegte. In deze realisatie vindt er een verlichamelijkingsproces plaats van een steeds verdere ontspanning. Door deze fysieke en mentale ontspanning steeds opnieuw te ervaren (zelfherinnering) wordt alles geleidelijk helder. Het kan ook zijn dat je eerst contact maakt met andere essenties zoals; subtiele sensaties van verbinding, eenheid, sereniteit, helderheid of zachtheid en daarin de felt sense van ik ben begint te herkennen. Het werkt voor iedereen net iets anders.

Een groot deel van mijn teaching rondom ontwaking draait om het vinden van en verblijven als de non duale Ik ben ervaring. Ik gebruik hiervoor een ervaringsgerichte manier van leren; de vaardigheid focussen naar essentie In een focussessie kan ik je de Ik ben laten ervaren, omdat deze er altijd is. Het is werkelijk simpel. Ik ben is de deur naar Zelfrealisatie. In de authenticiteitcirkels leer je dat je goed bent zoals je bent. Dit is het startpunt van alles.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ik ben sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring ‘ik ben´ wordt persoonlijk en oneindig groot.

De conceptuele uitgangspunten van zelfrealisatie zijn

1. je bent niet (alleen) de persoon (lichaam, denken en voelen)
2. je bent al wat je bent
3. het is alleen hier en nu (onmiddellijk) te realiseren
4. het is alleen door jou (het lichaam, denken en voelen in de wakkere staat) te realiseren
5. alles wat er in jouw leven of ervaring gebeurt kun je gebruiken om jezelf te realiseren
6. het leven is een zero sum game (er is uiteindelijk niets te winnen of te verliezen in de wereld van materie en ervaring)
7. IK ben ik betekent volledig mens zijn. Je kent jezelf als een  authentiek persoon  met een lichaam (ik) en als het onpersoonlijke Absolute (IK) voorbij het lichaam, denken en voelen. De integratie van deze twee aspecten noem ik de Persoon van Zijn

Een mens zoekt twee dingen; 1.het einde van het lijden en 2. het oneindig geluk. De oplossing ligt in Zelfrealisatie

Is er een voorbereiding?

Wat ik waarneem in de begeleiding is dat bij de meeste mensen de werkelijke interesse voor Zelfrealisatie pas ontstaat wanneer het dagelijkse leven op orde is en er een stabiele aanwezigheid is. Vandaar dat ik ook aandacht geef aan dingen zoals het lichaam, autonomie, werk en relaties.

Wanneer je lichaam, werk of relatie niet goed lopen ligt je interesse veel meer in het oplossen van deze problemen. De zoektocht naar verlichting is in een onzekere situatie meestal een vlucht. Wanneer alles op orde is krijg je vanzelf interesse in de diepere lagen van het bestaan.

In sommige gevallen is er geen voorbereiding nodig. Er zijn mensen die juist tot Zelfrealisatie komen in totale wanhoop. Het geen uitweg hebben kan soms een enorme versnelling te weeg brengen. In de pure overgave aan Zelfrealisatie is er geen geld, relatie, succes of basis nodig. Zelfrealisatie gaat hieraan voorbij/vooraf. Zelfs al ervaar jij je leven als een enorme puinhoop dan is het mogelijk om jezelf te realiseren.

In alle gevallen is er een sterke overgave nodig aan de leraar, bevrijding of Zelfrealisatie. Dit gebeurt vanzelf, wanneer het tijd is.

Ik ben

In je zoektocht kom je vroeg of laat uit bij een heldere aanwezigheid (ik ben) zonder woorden. Ik neem dit gegeven als doel en kern van de begeleiding. Het is geen hocus pocus of geloof. Het is een directe ervaring. In het onderstaande filmpje wordt de teaching helder toegelicht.

 

Instructie om de Ik ben te vinden in je ervaring

1.Kijk naar een object (een stoel, de maan, iets op de tafel, etc.)
2.Wordt gewaar van de ruimte tussen jou en het object
3.Maak van deze ruimte een object en neem dit waar (makkelijker met ogen dicht, het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit)
4.Haal nu het actief gewaarworden of de jij eruit, wat overblijft is pure ruimte

Dit is Ik Ben. Blijf daar.

Via lijden naar Zelfrealisatie

1.Er is een gevoel van lijden
Dit kan aanvoelen als een te kort, minderwaardigheid, zinloosheid, leegheid, langdurig onvervuld verlangen, hulpeloosheid en eenzaamheid.

2.Er ontstaat een zoektocht
Er ontstaat een zoektocht van lichaamswerk, yoga, meditatie, reizen, lezen, leraren, gezond eten, grenzen verleggen, tantra, satsang, psychologie, etc. De aandacht raakt ergens in dit proces geïnteresseerd in de innerlijke sensaties.

3.Er ontstaat het kerninzicht  zijn met wat is
Dit is een fase van innerlijk onderzoek en het vinden van leegte en ruimte in de ervaring. Het leven wordt op een gegeven moment gezien als een ervaren. Alle hechting aan voorkeuren en concepten worden opgegeven. Dit is de fase waar ik ben (conceptloze aanwezigheid) naar de voorgrond komt.

4.Verfijning van ‘zijn’
Door het ervaren van er zijn wordt de identiteit van het lichaam, denken en voelen overstegen. Je gaat jezelf ervaren als bewustzijn en dat wat daaraan vooraf gaat (het absolute). Hier wordt het duidelijk dat de kern van het mens zijn goed en compleet is. Leven vanuit deze innerlijke essenties zoals sereniteit, kracht en zachtheid beïnvloeden het werk, relaties en de maatschappij positief.

5.Een oneindige verdieping in overgave
Het inzicht wat je bent is pas het begin. Hoewel de stilte blijft is er een voortdurende verdieping van deze stilte. Tegelijk vindt het leven van een persoon in een wereld plaats. De persoon (lichaam, denken en voelen) wordt direct beïnvloed door de verdieping van de stilte. Het lichaam drukt zich uit en produceert steeds vaker gevoelens van genieten, ontspanning en extase.

De enige verwarring in je zoektocht is dat je denkt te weten wat je bent. Misschien is het meest transformerende inzicht wel dat er geen Zelfrealisatie (verlichting) bestaat. Er zijn zoveel ideaalbeelden, voorstellingen en ideeën over verlichting. Die staan uiteindelijk allemaal in de weg. Stel jezelf de vraag wie ben ik? en alles wordt helder.

De drie meestvoorkomende spel-fouten die gemaakt worden in de zoektocht naar ontwaking zijn;

1. Het maken van een ideaalbeeld
In het denken zijn er allerlei beelden over hoe een ontwaakt persoon er uit ziet en hoe hij of zij doet. Deze denkbeelden houden je weg van ontwaking. Ontwaking is door geen enkel beeld te vatten.

2. Met halve aandacht ermee bezig zijn
Wanneer je jezelf wil realiseren als Bewustzijn of  Liefde dien je de patronen van jouw persoonlijkheid te doorzien. Dat vergt (tijdelijk) al je aandacht. De meeste zoekers doen het part time en nemen het niet serieus. Hoe hongerig ben je?

3. Het zoeken met het denken
Denken brengt je niet ver in de zoektocht naar ontwaking, omdat het een gesloten systeem is. Ontwaking is een direct inzicht. Het lichaam weet hoe je voorbij het denken komt. Het enige wat je hoeft te doen is het lichaam op de juiste manier gebruiken.

 

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

8 + 9 =

NO copyright

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden.

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This