fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

nisargadatta

Ik ben het Absolute voorbij bewustzijn en ervaring

Nisargadatta

De teachings van Nisargadatta hebben mij op een gegeven moment enorm geholpen. Vandaar een extra pagina over zijn instructies.

Er zit een man op een stoel en voor hem zitten een aantal mensen. Hij kijkt naar de mensen en de mensen kijken naar hem. Er wordt niets gezegd. Het is een warme dag en de deur staat open. Ik zie auto’s achter hem voorbij rijden en mensen langslopen. Alles is. 

Een directe weg

De eerste waarneembare verschijning vanuit het onkenbare Absolute is de conceptloze aanwezigheid Ik ben (Bewustzijn of Kennendheid). De Ik ben is verbonden aan het lichaam en ontstond in de baarmoeder tijdens de zwangerschap. Vanuit de ervaring Ik ben ontstaat de persoon en de wereld. Om het Absolute te ontdekken loopt de aandacht dezelfde weg terug.

Ik ben

Ik ben is het conceptloze bewustzijn waarin elke ervaring vorm krijgt. Ik ben is de vormloze substantie waaruit elke ervaring is gemaakt. Ik ben is onveranderlijk. Ik ben is te vinden in en via de lichamelijke felt sense.

In je zoektocht kom je vroeg of laat uit bij Ik ben zonder woorden. De hoogste spirituele instructie die ik ken is; vind en verblijf als Ik ben. Deze aanwijzing is geen hocus pocus of geloof. Het brengt in eerste instantie een directe ervaring van eenheid en leegte. In het verblijven in deze eenheid en leegte verdiept het zichzelf in iets Absoluuts. DAT waar de eenheid en leegte uit voortkomt. Dit is onkenbaar en niet te verwoorden. Toch is het de ultieme waarheid.

Het kan ook zijn dat je contact maakt met een andere concetloze essentie zoals; leegte, verbondenheid, eenheid, helderheid, ruimte, versmeltende liefde, kracht, vreugde, stilte of zachtheid. In dat geval blijf je bij die ervaring. Het geeft uiteindelijke hetzelfde inzicht. Het werkt voor iedereen net iets anders en dat het ik uitgewerkt in Partner Inquiry.

Instructie om de Ik ben te vinden in je ervaring

1.Kijk naar een object (een stoel, de maan, iets op de tafel, etc.)
2.Wordt gewaar van de ruimte tussen jou en het object
3.Maak van deze ruimte een object en neem dit waar (makkelijker met ogen dicht, het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit)
4.Haal nu het actief gewaarworden of de jij eruit, wat overblijft is pure ruimte

Dit is Ik ben. Blijf daar met je aandacht. Dit verblijven bij Ik ben is in het begin een super actief niet doen! Steeds weer als aandacht naar de wortel van de ervaring, Ik ben gaan. Kun je jezelf ervaren als Ik ben? Uiteindelijk resulteert deze beoefening in de kennendheid van jezelf als het Absolute. Dit is een weten voorbij zintuigelijke waarneming en logica.

De hoogste beoefening is het vinden van en verblijven als Ik ben, de rest gebeurt vanzelf

Door bij de ervaring Ik ben te blijven en alles te laten zijn zoals het is wordt alles uiteindelijk duidelijk. Ontwaking is de realisatie dat je DAT bent wat de Ik ben mogelijk maakt. Het Absolute. 

Meestal komen er in de beoefening van deze instructie allerlei (verkrampte) patronen en percepties in het bewustzijn. Hier ruimte geven aan elke ervaring zonder er iets mee te doen is een lichamelijke vaardigheid. Het oplossen van de Ik ben in het Absolute is een langzaam proces. Op den duur verdwijnt de lading van de persoon en daarmee de wereld, waardoor het inzicht ontstaat dat er alleen maar het Absolute is en dat het altijd zo geweest is. 

De persoon en de wereld zijn tijdelijk dus waarom zou je er geen gebruik van maken. Het is allemaal niet zo belangrijk. Realiseer eerst jezelf als het Absolute en doe dan waar je zin in hebt.

Nisargadatta deed elke dag zijn gebed in de vorm van mantra recitaties en poetste elke dag de foto van zijn guru. Op de vraag waarom hij dat allemaal doet terwijl hij ons leert dat er geen uiterlijke leraar is zegt hij; al het lichamelijke het gebeurt, het is liefde die zichzelf lief heeft.

In de beoefening van het verblijven in of als Ik ben vindt een verlichamelijkingsproces plaats van een steeds verdere ontspanning en authenticiteit. Het leven de persoon gaat gewoon door.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ik ben sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. Tegelijk wordt de Ik ben onpersoonlijk en oneindig.

De conceptuele uitgangspunten van het Absolute zijn;

1. je bent niet de persoon (lichaam, denken en voelen)
2. je bent al wat je bent
3. het is alleen in de lichamelijke wakende staat hier en nu te realiseren
4. vanuit Ik ben wijst het Absolute de weg
5. het Absolute (jij) was er voor de conceptie en dus voor de lichamelijke ik ben

Maya is de advertentie voor het Absolute. Het probleem is dat de advertentie wordt aangezien als het Absolute zelf.

Is er een voorbereiding?

Wat ik waarneem in de begeleiding is dat bij de meeste mensen de werkelijke interesse voor Zelfrealisatie pas ontstaat wanneer het dagelijkse leven op orde is en er een stabiele aanwezigheid is. Vandaar dat ik ook aandacht geef aan dingen zoals het lichaam, authenticiteit, autonomie, werk en relaties.

Nisargadatta kwam tot zelfrealisatie rondom zijn veertigste levensjaar. Daarvoor had hij een basis opgebouwd van een gezin en een eigen winkeltje. In dat leven ontstonden er vragen over het leven. Een vriend van hem wees hem op een spiritueel leraar. Nadat hij van deze leraar de instructie blijf bij de Ik ben had gekregen bleef hij bij deze beoefening doen, ook na de dood van zijn leraar. Op een gegeven moment werd alles helder.

Alle vragen komen voort uit het lichaam, denken en voelen mechanisme, ga naar Ik ben

Wanneer je lichaam, werk of relatie niet goed lopen ligt je interesse vaak veel meer in het oplossen van deze problemen. Er zijn mensen die juist tot ontwaken komen in totale wanhoop. Het geen uitweg hebben kan soms een enorme versnelling te weeg brengen. Zelfs al ervaar jij je leven als een enorme puinhoop dan is het toch mogelijk om jezelf te realiseren als het Absolute. 

Het volgen van je lichamelijke verlangens brengt je niet bij het Absolute

In alle gevallen is er een sterke overgave nodig. Deze overgave kan zijn aan de leraar, het verlangen naar bevrijding, waarheid, nu, ontwaken of het verlangen naar Zelfrealisatie. Dit gebeurt vanzelf, wanneer het tijd is. Zelfs alle leraren die zeggen dat er niets te doen is om jezelf te realiseren, komen van een lange weg van zoeken, beoefenen, falen en doorgaan. 

De drie meestvoorkomende fouten die, naar mijn mening, gemaakt worden in de zoektocht naar ontwaking zijn;

1. Het maken van een ideaalbeeld
In het denken zijn er allerlei beelden over hoe een ontwaakt persoon er uit ziet en hoe hij of zij doet. Deze denkbeelden houden je weg van ontwaking. Ontwaking is door geen enkel beeld te vatten.

2. Met halve aandacht ermee bezig zijn
Wanneer je jezelf wil realiseren als Bewustzijn of  Liefde dien je de patronen van jouw persoonlijkheid te doorzien. Dat vergt (tijdelijk) al je aandacht. De meeste zoekers doen het part time en nemen het niet serieus. Hoe hongerig ben je?

3. Het zoeken met het denken
Denken brengt je tot een bepaald punt in je zoektocht naar ontwaking. Ergens zul je het denken achter moeten laten, omdat het een gesloten systeem is. Ontwaking is een direct inzicht. Het lichaam weet hoe je voorbij het denken komt. Het enige wat je hoeft te doen is het lichaam op de juiste manier gebruiken.

Via lijden en zoeken naar Zelfrealisatie

1.Er is een gevoel van lijden
Dit kan aanvoelen als een te kort, minderwaardigheid, zinloosheid, leegheid, langdurig onvervuld verlangen, hulpeloosheid en eenzaamheid.

2.Er ontstaat een zoektocht
Er is een lichamelijk en geestelijk mechanisme wat een betere ervaring zoekt. Er ontstaat een zoektocht van lichaamswerk, yoga, meditatie, reizen, lezen, leraren, gezond eten, grenzen verleggen, tantra, satsang, psychologie, etc. De aandacht raakt ergens in dit proces geïnteresseerd in de innerlijke sensaties.

3.Er ontstaat het kerninzicht zijn met wat is
Dit is een fase van innerlijk onderzoek en het vinden van leegte en ruimte in de ervaring. Het leven wordt op een gegeven moment gezien als een ervaren. Alle hechting aan voorkeuren en concepten worden opgegeven. Dit is de fase waar Ik ben (conceptloze aanwezigheid) naar de voorgrond komt.

4.Verfijning van ‘zijn’
Door het ervaren van er zijn wordt de identiteit van het lichaam, denken en voelen overstegen. De lading verdwijnt uit het nastreven van genot en het vermijden van pijn. Je gaat jezelf ervaren als bewustzijn en DAT wat daaraan vooraf gaat (het Absolute).

5.Een oneindige verdieping in overgave
Het inzicht wat je bent is pas het begin. Hoewel de stilte blijft is er een voortdurende verdieping van deze stilte. Tegelijk vindt het leven van een persoon in een wereld plaats. De persoon (lichaam, denken en voelen) wordt direct beïnvloed door de verdieping van de stilte. Het lichaam drukt zich uit en produceert steeds vaker gevoelens van genieten, ontspanning en extase.

De enige verwarring in je zoektocht is dat je denkt te weten wat je bent.

Misschien is het meest transformerende inzicht wel dat er geen Zelfrealisatie (verlichting) bestaat. Er zijn zoveel ideaalbeelden, voorstellingen en ideeën over verlichting. Die staan uiteindelijk allemaal in de weg. Stel jezelf de vraag wie of wat ben ik? en alles wordt helder.

Heb je een vraag of wil je aanmelden?

3 + 3 =

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Chat openen
Stel hier je vraag