fbpx

nisargadatta

Ik ben DAT waarmee ik weet dat Ik ben

Nisargadatta

De teachings van Nisargadatta hebben mij op een gegeven moment enorm geholpen. Vandaar een extra pagina over zijn instructies.

Er zit een man op een stoel en voor hem zitten een aantal mensen. Hij kijkt naar de mensen en de mensen kijken naar hem. Er wordt niets gezegd. Het is een warme dag en de deur staat open. Ik zie auto’s achter hem voorbij rijden en mensen langslopen. Alles is. 

Een directe weg

De eerste waarneembare verschijning vanuit het onkenbare Absolute is de conceptloze aanwezigheid Ik ben (of Kennendheid). Ik neem dit gegeven direct als doel en kern van de begeleiding. Deze instructie is geen hocus pocus of geloof. Het is een directe ervaring van eenheid en leegte.

Ik ben

Ik ben is waar elke ervaring in verschijnt. Ik ben is de vormloze substantie waaruit elke ervaring is gemaakt. Ik ben is onveranderlijk. Ik ben is conceptloze aanwezigheid.

In je zoektocht kom je vroeg of laat uit bij Ik ben zonder woorden. Het kan ook zijn dat je eerst contact maakt met andere essenties zoals; leegte, verbondenheid, eenheid, helderheid, ruimte, versmeltende liefde, kracht, vreugde, stilte of zachtheid. Het werkt voor iedereen net iets anders.

Instructie om de Ik ben te vinden in je ervaring

1.Kijk naar een object (een stoel, de maan, iets op de tafel, etc.)
2.Wordt gewaar van de ruimte tussen jou en het object
3.Maak van deze ruimte een object en neem dit waar (makkelijker met ogen dicht, het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit)
4.Haal nu het actief gewaarworden of de jij eruit, wat overblijft is pure ruimte

Dit is Ik ben. Blijf daar met je aandacht. Dit verblijven bij Ik ben is in het begin een super actief niet doen! Steeds weer naar de wortel van de ervaring gaan. Kun je jezelf ook ervaren als Ik ben? Uiteindelijk resulteert deze beoefening in de kennendheid van jezelf als het Absolute. 

De hoogste beoefening is het vinden van en verblijven als Ik ben, de rest gebeurt vanzelf

Door bij de ervaring Ik ben te blijven en alles te laten zijn zoals het is wordt duidelijk wat Ontwaking is. Ontwaking is de realisatie dat je DAT bent wat de Ik ben mogelijk maakt. Het Absolute.

Meestal komen er in de beoefening van deze instructie allerlei (verkrampte) patronen en percepties in het bewustzijn. Hier ruimte geven aan elke ervaring zonder er iets mee te doen is een lichamelijke vaardigheid. Op den duur verdwijnt de lading van de persoon, waardoor het inzicht ontstaat dat er alleen maar het Absolute is en dat het altijd zo geweest is. 

Het Absolute is dat wat NU is

In de beoefening vindt een verlichamelijkingsproces plaats van een steeds verdere ontspanning. Door deze fysieke en mentale ontspanning steeds opnieuw te ervaren wordt alles geleidelijk helder en twijfelloos.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ik ben sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring ‘ik ben´ wordt onpersoonlijk en oneindig groot.

De conceptuele uitgangspunten van zelfrealisatie zijn

1. je bent niet de persoon (lichaam, denken en voelen)
2. je bent al wat je bent
3. het is alleen in de lichamelijke en wakende staat, hier en nu (onmiddellijk) te realiseren
4. blijf bij Ik ben en het Absolute wijst je de weg (vertrouw op wat er is)

Is er een voorbereiding?

Wat ik waarneem in de begeleiding is dat bij de meeste mensen de werkelijke interesse voor Zelfrealisatie pas ontstaat wanneer het dagelijkse leven op orde is en er een stabiele aanwezigheid is. Vandaar dat ik ook aandacht geef aan dingen zoals het lichaam, autonomie, werk en relaties.

Nisargadatta kwam tot zelfrealisatie rondom zijn veertigste levensjaar. Daarvoor had hij een basis opgebouwd van een gezin en een eigen winkeltje. In dat leven ontstonden er vragen over het leven. Een vriend van hem wees hem op een spiritueel leraar. Nadat hij van deze leraar de instructie blijf bij de Ik ben had gekregen bleef hij bij deze beoefening doen, ook na de dood van zijn leraar. Op een gegeven moment werd alles helder.

Wanneer je lichaam, werk of relatie niet goed lopen ligt je interesse vaak veel meer in het oplossen van deze problemen. Er zijn mensen die juist tot ontwaken komen in totale wanhoop. Het geen uitweg hebben kan soms een enorme versnelling te weeg brengen. In de pure overgave aan Zelfrealisatie is er geen geld, relatie, succes of basis nodig. Zelfrealisatie gaat hieraan voorbij/vooraf. Zelfs al ervaar jij je leven als een enorme puinhoop dan is het mogelijk toch om jezelf te realiseren.

In alle gevallen is er een sterke overgave nodig aan de leraar, het verlangen naar bevrijding, waarheid, ontwaken of zelfrealisatie. Dit gebeurt vanzelf, wanneer het tijd is. Zelfs alle leraren die zeggen dat er niets te doen hebben, komen meestal van een lange weg van zoeken, falen en doorgaan. 

De drie meestvoorkomende fouten die gemaakt worden in de zoektocht naar ontwaking zijn;

1. Het maken van een ideaalbeeld
In het denken zijn er allerlei beelden over hoe een ontwaakt persoon er uit ziet en hoe hij of zij doet. Deze denkbeelden houden je weg van ontwaking. Ontwaking is door geen enkel beeld te vatten.

2. Met halve aandacht ermee bezig zijn
Wanneer je jezelf wil realiseren als Bewustzijn of  Liefde dien je de patronen van jouw persoonlijkheid te doorzien. Dat vergt (tijdelijk) al je aandacht. De meeste zoekers doen het part time en nemen het niet serieus. Hoe hongerig ben je?

3. Het zoeken met het denken
Denken brengt je niet ver in de zoektocht naar ontwaking, omdat het een gesloten systeem is. Ontwaking is een direct inzicht. Het lichaam weet hoe je voorbij het denken komt. Het enige wat je hoeft te doen is het lichaam op de juiste manier gebruiken.

Via lijden en zoeken naar Zelfrealisatie

1.Er is een gevoel van lijden
Dit kan aanvoelen als een te kort, minderwaardigheid, zinloosheid, leegheid, langdurig onvervuld verlangen, hulpeloosheid en eenzaamheid.

2.Er ontstaat een zoektocht
Er is een lichamelijk en geestelijk mechanisme wat een betere ervaring zoekt. Er ontstaat een zoektocht van lichaamswerk, yoga, meditatie, reizen, lezen, leraren, gezond eten, grenzen verleggen, tantra, satsang, psychologie, etc. De aandacht raakt ergens in dit proces geïnteresseerd in de innerlijke sensaties.

3.Er ontstaat het kerninzicht zijn met wat is
Dit is een fase van innerlijk onderzoek en het vinden van leegte en ruimte in de ervaring. Het leven wordt op een gegeven moment gezien als een ervaren. Alle hechting aan voorkeuren en concepten worden opgegeven. Dit is de fase waar Ik ben (conceptloze aanwezigheid) naar de voorgrond komt.

4.Verfijning van ‘zijn’
Door het ervaren van er zijn wordt de identiteit van het lichaam, denken en voelen overstegen. De lading verdwijnt uit het nastreven van genot en het vermijden van pijn. Je gaat jezelf ervaren als bewustzijn en DAT wat daaraan vooraf gaat (het Absolute).

5.Een oneindige verdieping in overgave
Het inzicht wat je bent is pas het begin. Hoewel de stilte blijft is er een voortdurende verdieping van deze stilte. Tegelijk vindt het leven van een persoon in een wereld plaats. De persoon (lichaam, denken en voelen) wordt direct beïnvloed door de verdieping van de stilte. Het lichaam drukt zich uit en produceert steeds vaker gevoelens van genieten, ontspanning en extase.

De enige verwarring in je zoektocht is dat je denkt te weten wat je bent.

Misschien is het meest transformerende inzicht wel dat er geen Zelfrealisatie (verlichting) bestaat. Er zijn zoveel ideaalbeelden, voorstellingen en ideeën over verlichting. Die staan uiteindelijk allemaal in de weg. Stel jezelf de vraag wie of wat ben ik? en alles wordt helder.

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

7 + 5 =

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen
Open Source 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This