fbpx

Zeven leefregels

De hoogste vorm van moraal is het schrijven en volgen van je eigen leefregels.

Wat vind ik belangrijk en relevant in mijn leven?

De mens vindt houvast en betekenis in het formuleren van eigen leefregels of principes. Deze regels komen voort uit iemands biologische, culturele en individuele geschiedenis en zijn altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dit is praktisch nodig, omdat ieder mens beperkte energie, tijd en andere middelen heeft om zich uit te drukken in de wereld.

Het verwoorden van je ervaring is essentieel voor je persoonlijke groei en de groei van het geheel.

Betekenis en regels formuleren is een lichamelijk instinct en helpt ons om te overleven. Vroeger was het de taak van cultuur, religie, politiek en opvoeding om deze houvast en betekenis te geven. Nu komt die taak meer en meer bij het individu te liggen. Het individu als hoogste autoriteit.

Ik zie het leven als een spel. Een spel heeft een aantal aannames waarin ik als persoon (lichaam, denken en voelen) beweeg en leer. Tegelijk ervaar ik mezelf als het Absolute waardoor ik het persoonlijke leven ook als leeg ervaar. Vanuit de perceptie van het Absolute is er geen persoon en geen wereld.

Er is geen voorkeur voor beide percepties, waardoor er een totale flexibiliteit is. Ik vind het fijn om mezelf als het Absolute te ervaren en ook als persoon met alle ervaringen die daarbij horen.

Wanneer ik vanuit het persoonlijke perspectief naar mijn leven kijk zie ik een aantal terugkerende principes. Ik heb zeven principes of spel-regels gevonden waarmee ik mijn persoonlijke handelen betekenis en richting geef in de wereld. Misschien inspireren mijn regels jou tot het onderzoeken en formuleren van jouw spel-regels.

Zingeving en leefregels geven het lichaam en geest mechanisme een gevoel van orde in een oneindig universum. Het balanceren tussen orde en chaos is een spannend en betekenis gevend spel.

ABSOLUTE

Spel-regel 1. Ontwaking is prioriteit

Iedereen verlangt naar heelheid en geluk. Dit verlangen is in de kern het verlangen om te Ontwaken. Wanneer je jezelf als het Absolute ervaart is er geen persoon, tijd, lijden, betekenis of probleem.  Bijeffecten zijn ervaringen van ruimte, sereniteit en puur geluk. Ontwaking is een verbazingwekkende eenvoudige perceptieverandering. Door de concepten van Ontwaking als prioriteit te nemen in je leven krijgt je zoektocht naar een enkelvoudige richting.

Het Absolute staat eerst volledig los van de ervaring en is vervolgens de ervaring zelf 

Tijdens Focussen naar Essentie ervaar je hoe bewustzijnsstaten zich met elkaar verhouden en hoe je daar doorheen loopt. Door steeds naar een non duale essentie terug te keren ontstaat er een twijfelloze en stabiele ontwaking. Je hoeft alleen de 10 stappen van het proces te kennen en te oefenen.

PERSOON

Spel-regel 2. Draag en transformeer je lijden

De persoon lijdt. Vanuit dit lijden ontstaat er een zoektocht naar een beter leven. Iedereen kent pijn en weet dat dit bij het leven hoort. Het aanvaarden van deze kwetsbaarheid en het constructief omgaan met dit lijden is een grote factor in de beleving van een zinvol bestaan. Wanneer je de pijn van het lijden niet verdraagt krijg je het gevoel van een slachtoffer zijn. De kans is groot dat er een afkeer naar het leven en anderen ontstaat. Dit kan vervolgens een gevaarlijke bron van (innerlijk) destructief gedrag worden. Door je eigen kwetsbaarheid te voelen (pijn vermijden en genot nastreven) ontstaat het besef van goed en kwaad. Door je lijden te leren dragen en te transformeren kun je jouw actie steeds weer op het goede richten.

Het voelen van intense lichamelijke sensaties is de sleutel naar geluk 

Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een (goede) woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in specifieke lichamelijke sensaties zoals; verkramping van spieren, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, zeurende ondefinieerbare pijn, steken in de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid.

Transformeren van lijden is eenvoudig, het wordt je alleen niet geleerd

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Verlichting en zingeving komen voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen naar Essentie leer je hoe je op een constructieve manier kunt omgaan met lijden en hoe je lijden innerlijke transformeert naar geluk en heelheid. Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn een paar minuten toe te laten en te verdragen ontstaat innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet vechten met de ervaring van opgeven en doorgaan

Mijn ervaring is dat oordeelloos luisteren een goed begin is van het dragen en transformeren van lijden.  Wanneer ik luister komt de ander bij zichzelf. De kracht en oplossingen liggen in de persoon en de situatie besloten.

De hulpvraag van iemand die lijdt is in eerste instantie;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. Gesprekken met iemand die lijdt gaan meestal over het leedfeit. Het leedfeit is dat wat het lijden veroorzaakt (de ziekte, het ongeval, de situatie). Daar ligt niet echt de behoefte van iemand die lijdt. De behoefte ligt in het gehoord en gezien worden in het lijden. Een gesprek over hoe iemand met het lijden omgaat en wat hij of zij voelt in dit moment wordt als ondersteunend ervaren, omdat het een gevoel van steun en samenzijn geeft. Dat zijn spannende gesprekken, omdat er geen directe oplossing is en je zelf de onmacht en frustratie gaat voelen die iemand in lijden ervaart.

Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Tijdens Focussen naar Essentie leer je hoe je naar iemand kan luisteren en zo lijden kan dragen en transformeren. Het is wat mij betreft de beste manier om iemand te helpen.

Spel-regel 3. Neem (maximale) verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is de mogelijkheid tot reageren. Leven is een complexe en moeilijke taak. De mens is intelligent, moedig en sterk. Door vrijwillig de (maximale) verantwoordelijkheid te nemen voor het verminderen van het lijden van jezelf, je familie en de community ontstaat er betekenis en zingeving. Verantwoordelijkheid nemen is handelen. Los dat op waar jij een gevoel van irritatie bij krijgt en/of volg de impuls die jou roept (follow your bliss).

Showing up is belangrijkste stap in het nemen van mijn verantwoordelijkheid. Het is het uitspreken van mijn observaties, aannames, meningen en visies.  

Streven naar geluk, liefde en compassie is niet genoeg. Het ontdekken van je schaduwkant en krachtig actie ondernemen zijn net zo belangrijk.

Een archetypisch beeld in ons is de reis van de held. Deze reis is in elke film terug te vinden; er is een zielsoproep en een hoofdpersoon die op avontuur gaat, er volgen enorme tegenslagen, hij of zij weerstaat het lijden dat voortkomt uit het nemen van verantwoordelijkheid, krabbelt op, verslaat het slechte, transformeert en keert terug naar het dagelijkse leven. Hoewel alles hetzelfde lijkt heeft er een enorme innerlijke perceptieverandering plaatsgevonden die anderen weer beinvloed. 

Iedereen heeft een enorm potentieel aan krachten en dat wordt zichtbaar in het nemen van maximale verantwoordelijkheid en het tonen van moed.

Wat is er in je omgeving wat schreeuwt om zorg? Neem de verantwoordelijk op je en ga ermee aan de slag.

Mijn levensmotto is; genieten van eenvoud. Dit is steeds weer mijn innerlijke reactie op de succes en groei gerichte maatschappij waarin mensen hun lichaam niet meer voelen en de aarde verwoesten. 

In de Authenticiteitcirkel heb je de mogelijkheid om je persoonlijke verhaal in te brengen en te observeren hoe dat zich uitspeelt. Er komt vanzelf een impuls om iets te doen in de groep en in de wereld. We zijn zingevende wezens. 

Spel-regel 4. Toon leiderschap en spreek je uit

Leiderschap gaat voor mij vooral over het gesproken woord. Woorden zijn krachtig en zetten aan tot dialoog, actie en reflectie. Wanneer je jouw hoogste waarheid naar buiten brengt ben je aanwezig en ontstaat er een dialoog. De dialoog is een instrument om je aan nieuwe situaties aan te passen en te groeien. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. In leiderschap zit ook de energie om waarde toe te voegen aan de maatschappij door een bepaald probleem op te lossen. Wat stoort jou en wat kun jij daar aan doen? Mijn ervaring is dat wanneer ik leiderschap toon en me uitspreek er meer vreugde ontstaat in de dingen die ik doe. De vijf pijlers van de Authenticiteitcirkel helpen om de dialoog aan te gaan.

Actie vloeit voort uit het normen en waarden systeem wat je hebt. De waarde die de meeste energie achter zich heeft heeft bepaald de richting.

Hoe je dit op een authentieke en effectieve manier doet leer je in de Authenticiteitcirkel. Iedereen heeft een andere manier van zijn of haar leiderschap tonen.

Wanneer je jezelf niet uit, omdat je op een uitnodiging wacht voel je jezelf meestal niet gehoord en/of begrepen. Sta energetisch op en vertel je mening. Het doet er toe.

Spel-regel 5. Ontwikkel langdurige zorgzame relaties in het moment

Mij is opgevallen dat ieder persoon (verlicht of niet verlicht) de behoefte heeft aan langdurige zorgzame relaties. Wanneer je dit erkent snap je veel gedrag en lijden van mensen. Een paradox is dat een langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU. Wanneer iemand er NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie en wanneer die momenten zich herhalen ontstaat er vertrouwen en binding. Een relatie opbouwen is dus in het moment helder aanwezig zijn.

Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie in het NU

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld honderd zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

Wanneer je denkt iemand niet nodig te hebben stopt de relatie. Een relatie is voorwaardelijk en daar is niets mis mee.

In AuthenticiteitCirkel oefen je met vijf eenvoudige pijlers hoe je langdurige zorgzame relaties in het moment creëert. De pijlers zijn een checklist die je kunt aflopen wanneer je het gevoel hebt dat er een relatie niet lekker loopt. Dan mist er namelijk een pijler.

Spel-regel 6. Vertrouw op wat er is en combineer disciplines

Niemand weet precies hoe bewustzijnsstaten en groeifases zichzelf ontwikkelen. Iedereen kan wel ervaren dat er zoiets is als een natuurlijke intelligentie. Ik volg voornamelijk mijn gevoel in het lichaam en daaruit is vertrouwen ontstaan. Mijn nieuwsgierigheid en impuls om de waarheid te achterhalen heeft me naar allerlei disciplines van onderzoek gebracht. Voor mij pakt dat goed uit in die zin dat ik een vervullend leven ervaar. Ik moedig anderen aan om verschillende disciplines te ervaren, zodat er van verschillende kanten input komt.

Wanneer ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk heb ik van alles gecombineerd; satsang, mentale studie, veel lichaamswerk, gebruik van medicinale planten, dans, zweethutten, focussen, circling, met teams iets neerzetten in de wereld, opvoeden van kinderen, nature quest, relatiewerk, psychoanalyse, enneagram, filosofie, etc. Ik heb daarin altijd mijn gevoel gevolgd. Hoewel ik niet kan aantonen welke discipline wat heeft veroorzaakt heb ik een sterk vermoeden dat deze manier van onderzoeken goed heeft gewerkt voor mij.

Ik bied naast de twee vaste werkvormen ook andere vormen aan in samenwerking met anderen.

Spel-regel 7. Geniet van eenvoud

Het leven is een ervaring en dat kan uiteen lopen van lijden naar extase. Humor en mezelf niet te serieus nemen zijn belangrijke elementen in mijn leven. We hebben de basisvoorzieningen structureel op orde in Nederland; er is altijd warmte, huisvesting en stromend water. Dat is wat mij betreft een historisch wonder en ik geniet hier elke dag bewust van. Ik geniet van een wandeling rond de Sloterplas waar ik woon, een minimalistisch ingericht huis, weinig spullen en het ontdekken van nieuwe muziek op spotify.  Simpele dingen. Mijn grootste genot ontstaat in soberheid en minimalisme.

Lijden is een signaal van het lichaam wat aangeeft dat er iets in je leven moet veranderen. Volg de impuls van je lichaam.

Tijdens Focussen naar Essentie trainen we het voelen van het lichaam. Welzijn zit in actie en in non actie. Zo brengt het verblijven in non duale essentie een genieten van eenvoud. Dit is een sereen en tevreden gevoel. Er is daar niets nodig. Er kan ook een impuls tot actie zijn. Dit bouwt zich op als spanning in het centrum van je lichaam. Dit zou je een verlangen kunnen noemen. Deze spanning wordt ontladen wanneer het object van verlangen wordt verkregen of genomen. Beide vormen van genot zijn tijdelijk. Dat neemt niet weg dat je er intens van kunt genieten.

 

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

6 + 8 =

NO COPYRIGHT

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden

Kleine groepen met persoonlijke aandacht

Betaalbaar voor iedereen

Open Source

 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This